Sogn og Fjordane

SKONGENES FYRSTASJON

Beliggenhet: Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane
Opprettet: 1870
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1949.
Automatisert og avbemannet i 1985. 
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Kontaktinformasjon utleie: Ytre Nordfjord Turlag
                             
Bilder: Britt Småvik

Les mer …

SMØRHAVN FYRSTASJON

Beliggenhet: Bremanger kommune, Sogn og Fjordane
Opprettet: 1871
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1936.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt. Bygningene ble solgt til privat kjøper og fjernet (ukjent år).
 
 
Foto: Kystverket

STABBEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Flora kommune, Sogn og Fjordane
Opprettet: 1867
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1975.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Kinn Kystlag, tlf: 901 33 023                                   
Hjemmeside: www.fjordkysten.no
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

ULVESUND FYRSTASJON

Beliggenhet: Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane
Opprettet: 1870
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1985.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Hjemmeside: www.ulvesundfyr.no
 
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening

Les mer …

UTVÆR FYRSTASJON

Beliggenhet: Solund kommune, Sogn og Fjordane
Opprettet: 1900
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Fyrtårnet ble skadet under allierte flyangrep i 1945. Tårnet ble avkortet 4 m i 1948. Automatisert i 1986. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket 
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Vener av Utvær
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

YTTERØYANE FYRSTASJON

Beliggenhet: Flora kommune, Sogn og Fjordane
Opprettet: 1881
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1989. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999.
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 125 gjester og ingen medlemmer på besøk.