Telemark

JOMFRULAND FYRSTASJON

Beliggenhet: Kragerø kommune, Telemark
Opprettet: 1839 (eksisterende steintårn)
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens jerntårn er fra 1938.
Automatisert i 1986. Avbemannet i 1991.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997.
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ja. Kragerø kommune leier en bolig til ulike type arrangementer. Se kragero.kommune.no. En annen bolig er feriehjem internt for Kystverket.

Tekst og bilder: Riksantikvaren

 

Jomfruland fyrstasjon ligger på øya Jomfruland utenfor Kragerø. Øya er en del av raet som går gjennom området. Fyrstasjonen har to fyrtårn; et 22m høyt, tegltårn fra 1839, som i dag står uten lyktehus, og et 31m høyt støpejernstårn fra 1938. Jerntårnet har 2. ordens linseapparat. Ved siden av tegltårnet ligger assistentboligen. Litt lenger unna ligger boliger og uthus gruppert i et tun omgitt av frodig vegetasjon. Anlegget omfatter også kjøkkenhage og drivhus og vei ned til landingen hvor naustet ligger. Fyret danner overettlinje med Djupodden fyrlykt. Fyrområdet er foreslått regulert til offentlig formål/spesialområde for bevaring etter plan- og bygningsloven.

Jomfruland fyrstasjon er et særpreget anlegg med de to høye fyrtårnene ved siden av hverandre med sin beliggenhet i det flate ralandskapet på Jomfruland. Tårnene representerer ingeniørkunst fra to forskjellige perioder og viser utviklingen i fyrarkitekturen. Fyrstasjonens verneverdi er først og fremst knyttet til tårnene. Anlegget er videre et eksempel på en fyrstasjon som ligger i nær tilknytning til annen bebyggelse og anlegget har miljøskapende verdi i området. 

Bildeserie: Lars Verket (www.flickr.com/larsverket)

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 149 gjester og ingen medlemmer på besøk.