Telemark

STRØMTANGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Kragerø kommune, Telemark fylke
Opprettet: 1874
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Automatisert og avbemannet i 1962.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Bygningene brukes som internt feriested for Kystverket.

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Strømtangen fyrstasjon er et landfast innseilingsfyr ved innløpet til Kragerøfjorden. Fyrbygningen i tre er 1 1/2 etasje på høy grunnmur av stein med lykt på gavlen. Fyret har 4. ordens linseapparat. Fyrstasjonen har gode landingsforhold. Stasjonen har uthus, bryggerhus, naust og landing. Strømtangen fyrstasjon ble bygget samtidig med Stavseng fyrstasjon lenger inne i fjorden, og danner overettlinje med denne. Fyrstasjonen, som ligger på en odde, har vakker beliggenhet i landskapet, og er en typisk representant for det lille trefyret. Bygningene har relativt stor grad av opprinnelighet. Det er foretatt innvendige moderniseringer, men mange originale elementer er intakt.

Fyrstasjonen har fyrhistorisk interesse ved sin funksjonelle forbindelse med Stavseng fyrstasjon og vern av de to fyrene må sees i sammenheng.