Telemark

LANGØYTANGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Bamble kommune, Telemark
Opprettet: 1839
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nytt fyr: 1876. Dagens fyrtårn bygd 1911.
Automatisert og avbemannet i 1990.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ja. Utleie ved Langesundsfjorden Kystlag
 

Bilde: Riksantikvaren