Vest-Agder

SONGVÅR FYRSTASJON

Beliggenhet: Søgne kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1888
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1950.
Automatisert og avbemannet i 1987.
Nedlagt i 2004: Erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja; fyrstasjonen leies ut til overnatting og arrangementer for allmennheten i regi av Songvår Fyrs Venner. 
Hjemmeside: www.songvaarfyr.com
 
 
Tekst og foto: Bjørn Arild Ersland


Det første fyret på Songvår ble bygd som et lite trefyr i 1888. Bakgrunnen for opprettelsen var stadig forlis i det utrygge farvannet mellom Ryvingen og Oksøy. Den direkte årsaken til at arbeidet kom igang, var havariet av hvalfangsfartøyet ”Vardøhus” som i 1887 gikk ned med 46 mennesker ombord.

I dag står bare grunnmuren igjen av det første fyret, og den funkispregede bygningen som nå rommer fyret ble bygd i 1955. Gjester som ønsker å overnatte på fyret blir losjert i den gamle fyrvokterboligen.

Bildeserie: Lars Verket (www.flickr.no/larsverket)

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 132 gjester og ingen medlemmer på besøk.