Vest-Agder

HATHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Mandal kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1867
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1973.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja; fyrstasjonen leies ut til allmennheten i regi av Mandal kystlag.
Hjemmeside: Mandal Kystlag 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Hatholmen fyrstasjon ligger på Indre Hatholmen i Mannefjorden utenfor Mandal. Fyrstasjonen ble bygget samtidig med Ryvingen fyrstasjon, og har funksjonell og visuell sammenheng med denne. Fyrbygningen i tre er et 1 1/2 etasjers bolighus med lykterom på hjørnet. Fyret har 4. ordens linseapparat fra 1931 som ble bygget om til solcelledrift i 1985. Anlegget omfatter uthus, maskinhus og oppheng for taubane, trapper og bro, samt naust og landing. Bygningene har en karakteristisk organisering på rekke i landskapet, og hele holmen har preg av fast bosetting med rester av have, bed og småteiger.

Hatholmen er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder med viktige naturvern- og frilluftsinteresser i kommuneplanen for Mandal.

Hatholmen fyrstasjon er et typisk og godt eksempel på et lite trefyr og èn-familiestasjon. Fyrstasjonen har fyrhistorisk verdi med sin forbindelse med Ryvingen fyr, og en strategisk beliggenhet ved innseilingen til Mandal. Fyrstasjonen har høy grad av opprinnelighet med alle bygninger og anleggselementer bevart. Anlegget er en viktig del av miljøet ved innseilingen til Mandal.

 

Bildeserie: Lars Verket (www.flickr.com/larsverket)