Vest-Agder

OKSØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Kristiansand kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1832
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1900.
Automatisert i 1990. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen. Kystverket arbeider med konkrete planer for ny bruk av fyrstasjonen.

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

RYVINGEN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Mandal kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1867
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1897.
Automatisert i 1988. Avbemannet i 2002.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja; fyrstasjonen leies ut til overnatting og dagsturer i regi av Ryvingens Venner. 
Hjemmeside: http://www.ryvingensvenner.no/

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

SONGVÅR FYRSTASJON

Beliggenhet: Søgne kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1888
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1950.
Automatisert og avbemannet i 1987.
Nedlagt i 2004: Erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja; fyrstasjonen leies ut til overnatting og arrangementer for allmennheten i regi av Songvår Fyrs Venner. 
Hjemmeside: www.songvaarfyr.com
 
 
Tekst og foto: Bjørn Arild Ersland

Les mer …

SØNDRE KATLAND FYRSTASJON

Sondre Katland fyr Ola Sendstad 310918 kopiBeliggenhet: Farsund kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1878
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Automatisert og avbemannet i 1948.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten,Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Fyrstasjonen er under restaurering og oppussing av Foreningen Søndre Katland Fyr.
Hjemmeside: www.katlandfyr.no
 
 


 
 
 

VARNES FYRSTASJON

Beliggenhet: Farsund kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1836
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Nedlagt og avbemannet i 1950.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på underbygning
Naustet er bevart. Øvrige bygninger ble demontert, solgt og fjernet i 1950.

Bilde: Kystverket

 

 

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 164 gjester og ingen medlemmer på besøk.