Vestfold

BASTØY FYRSTASJON

alt

Beliggenhet: Horten kommune, Vestfold
Opprettet: 1840
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1896.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt. Revet i 1916.
Dagens fyrstasjon er fra 1918.
Nedlagt og avbemannet i 1987.
Fyret ble erstattet av Mefjordbåen fyrlykt og en lanterne.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Bastøy fengsel fra 1989.
Ny bruk: Ja. Bygningene brukes internt for ansatte ved Bastøy fengsel.

 

FULEHUK FYRSTASJON

Beliggenhet: Nøtterøy kommune, Vestfold
Opprettet: 1821
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens betongtårn er fra 1955.
Nedlagt og avbemannet i 1989.
Fyret ble erstattet av Hollenderbåen fyrlykt og en lanterne.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Nøtterøy kommune fra 2005
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Utleie ved Foreningen Fulehuks Venner og kystledhytte i regi av OF. Se oslofjorden.org
 
 
 
Bilde: Riksantikvaren

 

Les mer …

FÆRDER FYRSTASJON

lille farderBeliggenhet: Tjøme kommune, Vestfold
Opprettet: 1857
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1988. Avbemannet i 2006.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Signalboligen er under restaurering som kystledhytte v/ Færder fyrs venner. Dette i samarbeid med OF. Se oslofjorden.org
Øvrige bygninger benyttes av Kystverket.
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

FÆRDER GAMLE FYRSTASJON

store farderBeliggenhet: Tjøme kommune, Vestfold
Opprettet: 1697, kullfyr (privat drift).
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Nedlagt og revet i 1802.
Nytt kullfyr i 1802.
Nedlagt og revet i 1852 (dagens ruin).
Nytt linsefyr i 1852.
Nedlagt og revet i 1857 (få spor).
Fyret ble erstattet av nye Færder fyrstasjon på Tristeinene.
Samtlige bygninger på Store Færder ble revet i 1868.
Vernestatus: Ruinene er fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyhistorisk Forening
Ny bruk: Store Færders Venner arbeider for aktivisering av stedet

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

STAVERNSODDEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Larvik kommune, Vestfold
Opprettet: 1855
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nytt fyr i 1874.
Dagens lave fyrtårn er fra 1930-tallet.
Automatisert og avbemannet i 1984.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Se www.stavernsodden.info
 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

SVENNER FYRSTASJON

altBeliggenhet: Larvik kommune, Vestfold
Opprettet: 1874
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1900.
Automatisert i 1986. Avbemannet i 2003.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja, Vestfold fylkeskystlag

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 127 gjester og ingen medlemmer på besøk.