Vestfold

FÆRDER GAMLE FYRSTASJON

store farderBeliggenhet: Tjøme kommune, Vestfold
Opprettet: 1697, kullfyr (privat drift).
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Nedlagt og revet i 1802.
Nytt kullfyr i 1802.
Nedlagt og revet i 1852 (dagens ruin).
Nytt linsefyr i 1852.
Nedlagt og revet i 1857 (få spor).
Fyret ble erstattet av nye Færder fyrstasjon på Tristeinene.
Samtlige bygninger på Store Færder ble revet i 1868.
Vernestatus: Ruinene er fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyhistorisk Forening
Ny bruk: Store Færders Venner arbeider for aktivisering av stedet

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Færder fyrstasjon lå på øya Store Færder utenfor Tjøme i Oslofjorden. Fyrstasjonen ble opprettet i 1697. I 1802 ble det oppført et lukket kullblussfyr i stein som var i bruk frem til 1852 da en fyrlykt med 1. ordens linse ble tatt i bruk. Denne var i drift fram til 1857 da fyrstasjonen på Tristein sto ferdig og fyrdriften ble flyttet dit. Fyrstasjonen består idag av ruiner av fyrtårn, bolig og uthusbygninger, en oppmurt vei og tuft etter kullhus, landing samt spor etter dyrking. Store Færder har en rik flora og stor variasjon i landskapsformer og naturgrunnlag. Øya er fuglelivsfredet etter lov om naturvern og har interesse i forbindelse med utarbeidelse av regional verneplan for Oslofjorden.

Landingsforholdene er vanskelige. Sporene etter den gamle landingen i Hovika med omgivelser er en del av anlegget og skal bevares. Færder fyrstasjon på Store Færder er en ruin av et kullblussfyr og en av landets eldste fyrstasjoner et viktig kulturminne med stor aldersverdi og fyrhistorisk verdi. Restene etter tårn og bygninger, samt den fint oppmurte veien er tydelige spor i landskapet, og miljøet som helhet har stor opplevelsesverdi. Anlegget har stor kulturhistorisk verdi og viser i sammenheng med Færder fyrstasjon på Tristein den historiske utviklingen av fyrdriften i Norge.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 127 gjester og ingen medlemmer på besøk.