Vestfold

FÆRDER FYRSTASJON

lille farderBeliggenhet: Tjøme kommune, Vestfold
Opprettet: 1857
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1988. Avbemannet i 2006.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Signalboligen er under restaurering som kystledhytte v/ Færder fyrs venner. Dette i samarbeid med OF. Se oslofjorden.org
Øvrige bygninger benyttes av Kystverket.
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren


Færder fyrstasjon ligger på øya Tristein utenfor Tjøme i Oslofjorden. Fyrtårnet, som ble støpt i jern ved Bærums verk, er 43m høyt og landets nest høyeste og det tredje eldste. Fyrstasjonen har 1. ordens linseapparat, maskinhus, tidligere semaforstasjon, som i dag er bolig, flerfamiliebolig og uthusbygninger. Semaforstasjonsbygningen er den siste som står igjen på landets fyrstasjoner. Bygningenes hovedoppbygging er lite endret. Hage og tufter etter flere bygninger finnes fortsatt. Anlegget har to landinger og naust for tre båter. Landingsforholdene er bra. Færder har fuglelivsfredning etter lov om naturvern, og området vurderes nå i forbindelse med utarbeidelse av regional verneplan for Oslofjorden.

Færder fyrstasjon er en videreføring av fyrstasjonen på Store Færder og bevaring av begge fyrstasjonene vil være viktig i forståelsen av den fyrhistoriske utviklingen i Norge. Færder fyrstasjon har med sin bygningsmasse stor alders- og bygningshistorisk verdi.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 132 gjester og ingen medlemmer på besøk.