Vestfold

STAVERNSODDEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Larvik kommune, Vestfold
Opprettet: 1855
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nytt fyr i 1874.
Dagens lave fyrtårn er fra 1930-tallet.
Automatisert og avbemannet i 1984.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Se www.stavernsodden.info
 

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Stavernsodden fyrstasjon ligger på en øy utenfor Stavern. Fyrbygningen i stein er et 1 1/2 etasjes bolighus med fyrlykten i et tilbygg på hjørnet. Fyret har 1. ordens linseapparat. Anlegget omfatter den tidligere fyrbygningen av gråstein, maskinhus, nyere bolig, uthus, naust, vei og landing, samt tufter etter naust og oljebod. Fyrstasjonen ligger i sammenheng med Citadelløya med verneverdig bebyggelse og festningsanlegg. Landingsforholdene er gode. Stasjonen inngår i området for regional verneplan for Oslofjorden som er under utarbeidelse.

Stavernsodden fyrstasjon er et harmonisk, lite anlegg med markert beliggenhet i innseilingen til Stavern. Fyrstasjonen har stor mijløbetydning i sammenheng med Citadellet på samme øy, og med bygningsmiljøet i Stavern. Fyrbygningen i stein fra 1874, er som type sjelden. Vern av Stavernsodden fyrstasjon bør sees i sammenheng med sikring av Citadellet og det omkringliggende kulturlandskapet. Fyrstasjonen har høy miljøskapende verdi i området.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 128 gjester og ingen medlemmer på besøk.