Vestfold

TVISTEIN FYRSTASJON

tvistein Terje NalumBeliggenhet: Larvik kommune, Vestfold
Opprettet:1908
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1951.
Automatisert og avbemannet i 1988.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Fyrstasjonen er under restaurering. Se: tvistein.info.
 

 
Bilde: Terje Nalum

 


Står på den østre av to småholmer om lag tre kilometer sør av Hummerbakkfjorden. Navnet betyr to steiner, som i dette tilfellet sikter til runde, «steinliknende» holmer.

Fjellet på Tvistein er av vulkansk opprinnelse og øya har ikke svaberg.
Fyret ble oppført i 1908. Lyset står sytten meter over høyeste vannstand og når 13.2 nautiske mil.
Fyrhavna på Tvistein er skjermet fra sørvest, men ikke fra nord. Det kan bli mye svell og sjø i havna. Det er god dybde inntil kaia.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 282 gjester og ingen medlemmer på besøk.