SLÅTTERØY FYRSTASJON

fyr1Beliggenhet: Bømlo kommune, Hordaland
Opprettet: 1859
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1988. Avbemannet i 2003.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999.
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Venner av Slåtterøy fyr tilbyr overnatting.
Kontaktinformasjon utleie: tlf. 918 65 873
 


 
 
 
 

Les mer …

VATLESTRAUMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Bergen kommune, Hordaland
Opprettet: 1882
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1908. 
Fyret ble erstattet av en fyrlykt. Bygningene ble solgt til privat kjøper.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Privat
 
 
Bilde: Jan Egil Kristiansen
 

 
 
 
 
 

ØKSHAMAREN FYRSTASJON

Beliggenhet: Austevoll kommune, Hordaland
Opprettet: 1849
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1861. 
Nedlagt og avbemannet i 1918. Fyret ble erstattet av en fyrlykt. Bygningene ble solgt til privat kjøper.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1998
Eier: Privat

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

HEGGHOLMEN FYRSTASJON

Heggholmen 2Beliggenhet: Oslo kommune, Oslo
Opprettet: 1826
Funksjon: Havnefyr
Utvikling: Dagens fyrbygning er fra 1876
Automatisert i 1959.
Avbemannet i 1972.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Oslo Havn
Ny bruk: Ja. Brukes som møte- og representasjonslokale for Oslo Havn. 

Les mer …

GULDHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Moss kommune, Østfold fylke
Opprettet: 1894
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet 1984.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Miljødirektoratet fra 1989
Ny bruk: Ja; kystledhytte i regi av OF.
Ny drift fra 2015. 
Se oslofjorden.org 

 

Les mer …

Homlungen fyrstasjon

Beliggenhet: Hvaler kommune, Østfold fylke
Opprettet: 1867
Ombygd og forhøyet i 1915
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1952
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ja; kystledhytte i regi av OF.
Se oslofjorden.org
 

Les mer …

Struten fyrstasjon

Beliggenhet: Fredrikstad kommune, Østfold fylke
Opprettet: 1907
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1985
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Stiftelsen Gamle Struten.
Se struten.no 
 
Tekst og bilder: Bjørn Enger

Les mer …

STRØMTANGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Fredrikstad kommune, Østfold
Opprettet: 1859
Tilbygg (forlenget) i 1913
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet 1977
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Gjennom Onsøbeviset.
Kystledhytter i regi av OF. Se naust.
Se www.stromtangen.no og oslofjorden.org
 
 
 
Tekst og bilder: Bjørn Enger

 

Les mer …

Torbjørnskjær fyrstasjon

Beliggenhet: Hvaler kommune, Østfold
Opprettet: 1872
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1990
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Nei. Bygningene står tomme.
Landingene er avstengt grunnet forfall.
Det arbeides med å danne en venneforening og å se på ulike driftskonsept. Kystverket har planlagt å restaurere fyret i 2022. 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

BOKNASUND FYRSTASJON

Beliggenhet: Bokn kommune, Rogaland
Opprettet: 1849
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1875.
Nedlagt og avbemannet i 1912.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på stativ.
Bygningene ble solgt til privat kjøper. 
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Privat
 
Foto: Kystverket
 
 
 
 
 
 

 

DUSAVIKI FYRSTASJON

Beliggenhet: Stavanger kommune, Rogaland
Opprettet: 1865
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1894.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt.
Bygningen ble senere revet (ukjent år).

Tegning: Kystverket
 
 
 
 
 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 113 gjester og ingen medlemmer på besøk.