UTVÆR FYRSTASJON

Beliggenhet: Solund kommune, Sogn og Fjordane
Opprettet: 1900
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Fyrtårnet ble skadet under allierte flyangrep i 1945. Tårnet ble avkortet 4 m i 1948. Automatisert i 1986. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket 
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Vener av Utvær
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

YTTERØYANE FYRSTASJON

Beliggenhet: Flora kommune, Sogn og Fjordane
Opprettet: 1881
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1989. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999.
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

JOMFRULAND FYRSTASJON

Beliggenhet: Kragerø kommune, Telemark
Opprettet: 1839 (eksisterende steintårn)
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens jerntårn er fra 1938.
Automatisert i 1986. Avbemannet i 1991.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997.
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ja. Kragerø kommune leier en bolig til ulike type arrangementer. Se kragero.kommune.no. En annen bolig er feriehjem internt for Kystverket.

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

LANGØYTANGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Bamble kommune, Telemark
Opprettet: 1839
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nytt fyr: 1876. Dagens fyrtårn bygd 1911.
Automatisert og avbemannet i 1990.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ja. Utleie ved Langesundsfjorden Kystlag
 

Bilde: Riksantikvaren

 

STAVSENG FYRSTASJON

Beliggenhet: Kragerø kommune, Telemark
Opprettet: 1874
Ombygd og forhøyet i 1907
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Automatisert og avbemannet i 1968.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen. Bygningene står tomme uten ny bruk. 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

STRØMTANGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Kragerø kommune, Telemark fylke
Opprettet: 1874
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Automatisert og avbemannet i 1962.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Bygningene brukes som internt feriested for Kystverket.

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

GRØNNINGEN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Kristiansand kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1878
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1980.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Fyrstasjonen leies ut som kystledhytte for allmennheten i regi av Bragdøya kystlag. 
Hjemmeside: Bragdøya kystlag

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

HATHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Mandal kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1867
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1973.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja; fyrstasjonen leies ut til allmennheten i regi av Mandal kystlag.
Hjemmeside: Mandal Kystlag 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

LINDESNES FYRSTASJON

Beliggenhet: Lindesnes kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1656 (kullfyr i privat drift), nedlagt samme år.
Gjenopprettet i 1725 (kullfyr, i privat drift)
Funksjon: Kystfyr
UtviklingErstattet av nye kullfyr i 1799 og 1822.
Dagens fyrtårn er fra 1915.
Automatisert i 1989. Avbemannet i 2003.
Bemanningen er opprettholdt som museal funksjon.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Fyrmuseum, guiding, salgsforetning, fyr-restaurant og utleie til allmennheten ved Kystverkmusea og Stiftelsen Lindesnes Fyr
 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

LISTA FYRSTASJON

Beliggenhet: Farsund kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1836
Funksjon: Kystfyr
Utviklng: Ytterligere to fyrtårn i 1853.
To fyrtårn ble demontert og fjernet i 1873.
Dagens fyrtårn er fra 1853.
Automatisert i 1988. Avbemannet i 2003.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja; utleie til allmennheten i regi av Farsund kommune. Fyrstasjonen innhar også en salgsforetning og en ornotologisk stasjon.
Hjemmeside: www.listafyr.no
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

MARKØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Lyngdal kommune, Vest-Agder
Opprettet: 1725 (Kullfyr, i privat drift)
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens kullfyr er fra 1822.
Nedlagt og avbemannet i 1844.
Bygningene ble fjernet. Fyret uten lyktehus er bevart. 
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1994
Eier: Trolig Staten, Kystverket. 
Ny bruk: Ingen. 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 149 gjester og ingen medlemmer på besøk.