Fyrene

Dette er ”hovedinngangen” til nettsidene for hvert enkelt fyr. Teksten på denne sida og på fyrenes nettsider er under arbeid.
Fyrene er delt i to grupper: Fyr sør og nord for Stad.

Hvert fyr har sin nettside. Fyrets nettside skal inneholde tekst og noen utvalgte bilder, for å gi innblikk i fyrhistorien. For fyr med ny bruk er det fyrforvalternes (vertskapets) ansvar å sørge for at all kontaktinformasjon er korrekt til enhver tid. Kontakt fyrforvalterne direkte dersom du ønsker å få bekreftet informasjonen.