Sør-Trøndelag

KAURA FYRSTASJON

Beliggenhet: Roan kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1931
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1959.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket 
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren
 
 
 


Kaura fyrstasjon ligger i Kaurafjorden, og har sammenheng med Vingleia og Asenvågøy fyr. Fyrtårnet er et 22m høyt støpejernstårn med steinsokkel. Foruten tårnet består stasjonen av et betongnaust som står helt inntil tårnet og en støpt bro med skinner ut til landingen. Kaura er den nest siste bemannede fyrstasjonen som ble opprettet i landet. Fyrstasjonen ble tidlig avfolket og er derfor en av kystens minst endrede med en boligdel med mange spesielle detaljer intakt. Det opprinnelige, franske linseapparatet er i funksjon, men drives idag av solceller. Det kraftige fyrtårnet i støpejern har en monumental virkning på den lave holmen i havgapet.

Anlegget har høy fyrhistorisk verdi som det siste bemannede støpejernsfyret som er bygd, og stor identitetsskapende verdi med sin karakteristiske form og plassering.

NFHF Forum

 

ned test