Sør-Trøndelag

BUHOLMRÅSA FYRSTASJON

BuholmraasaTorstein LenesBeliggenhet: Osen kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1917
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Automatisert i 1989. Avbemannet i 1994.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Ny bruk: Sætervik Handel A/S
Overnatting. Omvisning.
Kontakttelefon: 72 57 75 12/80 - 994 52 590


Buholmråsa fyrstasjon ligger ved Svefjorden. Fyret er et kraftig, litt butt og svakt avsmalende 23,5m høyt støpejernstårn. Linseapparatet er bevart. Boliger og uthus er samlet i et tun. Støpte veier fører fra fyret til tunet og videre ned til naust og landing. Fyrstasjonen ble utsatt for flyangrep under krigen og har derfor bygninger fra to perioder, alle med stor grad av opprinnelighet. To hager og dyrkningsjord hører til fyrstasjonen. Anlegget ligger i et frodig kulturlandskap. Fyrstasjonen har lett tilgjengelighet i skjærgården med gode landingsforhold. Området er fuglelivsfredet etter lov om naturvern.

Anlegget har høy fyrhistorisk verdi med bebyggelse fra stasjonens opprettelse, og fra gjenreisningen. Buholmsråsa har høy miljøskapende verdi i området.

NFHF Forum

 

ned test