Nordland

BODØ FYRSTASJON

altBeliggenhet: Bodø kommune, Nordland
Opprettet: 1875
Funksjon: Havnefyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1907.
Fyret ble erstattet av 4 fyrlykter i Bodø havn. Bygningene ble solgt til Bodø havnevesen i 1972.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Fortidsminneforeningen i Nordland, fra 1987
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk
Hjemmeside: Fortidsminneforeningen i Nordland

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Nyholmen fyrstasjon ligger i innseilingen til Bodø havn. Fyrbygningen i naturstein foret med tegl, er et 11/2 etasjes bolighus med et lavt tårn på sørøstre hjørne. Anlegget omfatter en bolig i tillegg til den tidligere fyrbygningen. Fyret er det eldste i Bodøområdet. Fyrstasjonen ble overtatt av Fortidsminneforeningen i Nordland i 1987.

Anlegget har høy aldersverdi og stor miljøskapende verdi i havnen. Fyrbygningen har høy bygningshistorisk verdi med sin sjeldne materialbruk.

NFHF Forum

 

ned test