Nordland

MÅLØY - SKARHOLMEN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Steigen kommune, Nordland
Opprettet:1922
Status: Automatisert og avfolket 1979
Funksjon: Leifyr
Eier: Staten
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner
Tekst og bilder: Riksantikvaren


Måløy-Skarholmen fyrstasjon ligger på en liten holme i Vestfjorden utenfor Steigen. Stasjonen har et støpejernstårn som står på en tre etasjes betongblokk. Fyret har 2. ordens linseapparatet som fortsatt er i bruk. Tre boligenheter i blokken og mange originale detaljer er bevart. Et betongnaust med avrundet form ligger ved siden av fyrtårnet, og anlegget har to landinger. Landingsforholdene er vanskelige. Anlegget har høy grad av opprinnelighet og er med sin silhuett et viktig navigasjonspunkt i Vestfjorden.

NFHF Forum

 

ned test