Vestfold

SVENNER FYRSTASJON

altBeliggenhet: Larvik kommune, Vestfold
Opprettet: 1874
Status: Automatisert og avbemannet 2003
Funksjon: Kystfyr
Eier: Staten
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner

Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Tekst og bilder: Riksantikvaren


Ny bruk: Vestfold fylkeskystlag.

 

 

Overnatting. Omvisning.
Kontakttelefon: 91 37 05 70 – 917 11 973.
Egen hjemmeside:
http://www.svenner.info/

Svenner fyrstasjon ligger på en øy utenfor Larvik. Fyrtårnet i støpejern fra 1900 er 18,7m høyt og ligger ikke der det første steintårnet sto.  Der står i dag dieseltankene. Støpejernsfyret fra 1900 er oppført på kollen rett syd. Fyret har 1. ordens linseapparat. Ved siden av fyrtårnet ligger maskinhuset. Stasjonen omfatter tre boliger hvorav en er oppført i huggen gråstein, smie, uthus, naust, landinger, samt vei og bro til nordre landing. Svenner har en god havn som gjør fyrstasjonen lett tilgjengelig. Området er underlagt fuglelivsfredning etter lov om naturvern. Svenner fyrstasjon har stor og variert bebyggelse med god beliggenhet i det kuperte landskapet. Fyrtårnet i støpejern og steinhuset, som er tilhugget på Slaveriet på Akershus, skiller seg ut som interessante enkeltelementer. Tårnet har en dominerende plassering og virkning på toppen av en fjellknaus. Interiørene er modernisert og viser en utvikling mange fyrstasjoner har gjennomgått. Anleggets tåkekanoner er på Norsk Sjøfartsmuseum.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 44 gjester og ingen medlemmer på besøk.