Sogn og Fjordane

UTVÆR FYRSTASJON

Beliggenhet: Solund kommune, Sogn og Fjordane
Opprettet: 1900
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Fyrtårnet ble skadet under allierte flyangrep i 1945. Tårnet ble avkortet 4 m i 1948. Automatisert i 1986. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket 
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Vener av Utvær
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren


Utvær fyrstasjon ligger i utkanten av den mangfoldige bebyggelsen i fiskeværet Utvær. Fyrstasjonen har et 31m høyt støpejernsfyr og et lite bifyr av støpejern plassert på en betongcisterne. Støpejernstårnet ble sterkt skadet ved flyangrep i 1945, og en vesentlig del av stasjonen øvrige bebyggelse brant ned. Støpejernsfyret fikk i 1948 nytt lyktehus og 3. ordens lynblinklinse som fortsatt er i drift. Utvær er en stor, sammensatt fyrstasjon med maskinhus, boliger og uthus tett samlet rundt fyrtårnet. Stasjonen omfatter også naust og landing, samt tuft etter tidligere fellesbolig. Fyrstasjonen ligger omkranset av et område vernet som naturreservat etter lov om naturvern.

Det høye støpejernstårnet er et dominerende og samlende element i området og anlegget har som helhet stor miljøskapende verdi. Støpejernstårnet har ikke fått itlbake sin opprinnelige elgeangte form etter krigsskader i 1945, men fresmtår likevel som et imponerende stykke ingeniørkunst.
NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 149 gjester og ingen medlemmer på besøk.