Artikler

YTTERØYANE FYRSTASJON

Beliggenhet: Flora kommune, Sogn og Fjordane
Opprettet: 1881
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1989. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999.
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: RiksantikvarenYtterøyane fyrstasjon ligger på en øy nordvest for Kinn. Fyrstasjonen har et 31m høyt rødt støpejernstårn. Tårnet står på en høy, åttekantet betongsokkel. Fyrets opprinnelige 1. ordens linseapparat er noe ombygget, men fremdeles i drift. Den første radiotelefonen, loddkasse og et lodd som drev "urverket" for linserotasjonen, er lagret i tårnet. Maskinhus, fellesbolig og uthus ligger tett samlet ved fyret. Fellesboligen er en lang betongbygning med store skiferheller på taket. Ved veien ned til naust og landing, ligger en tuft etter en smie. Landingsforholdene er brukbare. Området er preget av beiting mellom fjellknausene og har en rik flora og et rikt fugleliv. Stasjonen ligger i et område som er vernet som naturreservat etter lov om naturvern.

Ytterøyane fyrstasjon er et tett, velformet anlegg med betongbebyggelse samlet rundt det høye støpejernstårnet. Fyrstasjonens silhuett er synlig på lang avstand. Bygningene har stor grad av opprinnelighet og fyrteknisk utstyr er bevart. Fyrvokterboligen er en spesielt harmonisk betongbygning. Stasjonen har miljøbetydning i sammenheng med øya Kinn.