Sogn og Fjordane

STABBEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Flora kommune,Sogn og Fjordane
Opprettet: 1867
Status: Automatisert og avfolket 1975
Funksjon:
Leifyr

Eier: Staten v/Kystverket
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner

Leietaker: Kinn Kystlag ved Anita Johannesen, tlf: 901 33 023                                    Kontaktinformasjon: www.fjordkysten.no (ekstern lenke)
Tekst og bilder: RiksantikvarenStabben fyrstasjon har en sentral beliggenhet på en liten holme i innseilingen til Florø. Fyrbygningen er laftet, står på en høy gråsteinsmur og har et lavt taktårn. Tårnet ble forhøyet i 1905 og et 4. ordens linseapparat ble installert etter ombyggingen. Fyrbygningens ytre form er uendret siden 1905, innvendig er bygningen modernisert. Fyrteknisk utstyr og flere orginale bygningselementer er bevart. Anlegget består av fyrbygning, naust og landing tett samlet på den lille holmen.

Stabben fyrstasjon er en av landets mest særpregete fyrstasjoner og har relativt stor grad av opprinnelighet. Fyrstasjonen har stor miljøbetydning i sammenheng med tettstedet innenfor.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 157 gjester og ingen medlemmer på besøk.