Sogn og Fjordane

STABBEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Flora kommune, Sogn og Fjordane
Opprettet: 1867
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1975.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Kinn Kystlag, tlf: 901 33 023                                   
Hjemmeside: www.fjordkysten.no
 
Tekst og bilder: RiksantikvarenStabben fyrstasjon har en sentral beliggenhet på en liten holme i innseilingen til Florø. Fyrbygningen er laftet, står på en høy gråsteinsmur og har et lavt taktårn. Tårnet ble forhøyet i 1905 og et 4. ordens linseapparat ble installert etter ombyggingen. Fyrbygningens ytre form er uendret siden 1905, innvendig er bygningen modernisert. Fyrteknisk utstyr og flere orginale bygningselementer er bevart. Anlegget består av fyrbygning, naust og landing tett samlet på den lille holmen.

Stabben fyrstasjon er en av landets mest særpregete fyrstasjoner og har relativt stor grad av opprinnelighet. Fyrstasjonen har stor miljøbetydning i sammenheng med tettstedet innenfor.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 125 gjester og ingen medlemmer på besøk.