Rogaland

UTSIRA FYRSTASJON

Beliggenhet: Utsira kommune, Rogaland
Opprettet: 1844
Status: 2004 automatisert og avbemannet
Type: 2 steinfyr
Funksjon: Kystfyr
Eier: Kystverket, drives av Utsira kommune (ekstern lenke)
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner 1999
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Tekst og bilder: Riksantikvaren


Tilhørende bygninger: Fyrvokterbolig ca 1958, Maskinhus ca 1958 , uthus ca 1905, bolig med 3 leiligheter 1969. Naust 1854, 2 fyrhagerTilkomst: Bilveg heilt fram
Eier: Staten v/ Kystverket
Leietaker: Utsira kommune
Åpningstider: Åpningstider med mulighet for omvisning: 15.juni – 15. august 2008 kl. 1300 – 1500. Fyrstova er åpen fra påske og ut september måned.
Ny bruk: Utsira kommune
Omvisning etter avtale med Utsira kommune.
Overnatting: Fra 10. mai 2008 er den ene av fyrvokterboligene tatt i bruk som turisthytte av Haugesund Turistforening. 15-20 sengeplasser. Bestilling: Haugesund Turistforening: tlf: 52 71 53 11.
Andre aktiviteter: I løpet av sommerhalvåret 2008 er det ulike utstillinger i fyrgalleriet og kulturframsyninger på fyrstasjonen i samarbeid med Stavanger Kulturby 2008, og det er satt opp en liten, permanent utstilling om måkafangsten på Utsira.
 www.utsira.kommune.no

Fyrstasjonen ble anlagt 1843 – 1844. Det ble bygget tvillingfyr, det vil si to tårn med en avstand på omtrent 200 meter. Dette er det eneste tvillingfyret der begge tårnene ble bygget innenfor samme fyrområde. Tårnene ble oppført i hoggen gråstein med innvendig foring av teglstein. Høyden på tårnene ble avpasset slik at lyshøgden ble den samme for tvillingfyrene. Tårnene er 13,3 meter høye.
Fyret er Norges høystliggende fyr og linsen er 78 meter over bakken. Det ene fyret ble nedlagt i 1890 og står uten lyktehus. Samtidig ble det i det andre fyret installert et stort fransk 1. ordens lynblinkapparat som fremdeles kan brukes. Den øvrige bebyggelsen er samlet i et firkantet tun og er av nyere dato. Dette skyldes at en del av bygningene ble beskutt i brann av engelske fly i 1944 – 1945. Tunet omfatter maskinhus, oljetank, boliger og uthus, samt meteorologiske måleinstrumenter og vaktstue. Fyrstasjonen ligger i sammenheng med bebyggelsen på Utsira, det omliggende kulturlandskapet, og rester etter tyske befestningsanlegg.

Fyret ble avbemannet høsten 2004 og linsen slukket. I denne forbindelse ble Utsira fyr plukket ut til: Pharos-prosjektet

Bildene under er tatt av Thor Ivar Hansen
 


 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 15 gjester og ingen medlemmer på besøk.