Sør-Trøndelag

VINGLEIA FYRSTASJON

VingleiaKystverketjpgBeliggenhet: Frøya kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1921
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1985.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2001
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Trøndelags Kysthistoriske Museum
Utleie: Berntine Iversen, tel. 99574416
 
 

 
 
 

 

 

 

Vingleia fyr ligger på Skarvflesan like nord for Mausund i Frøya kommune, Sør-Trøndelag. Navnet er trolig avledet av begrepet «leia som er utsatt for vind». Fyrstasjonen ble opprettet i 1921 og er en del av fyrkjeden i øyrekka utenfor Frøya, med Sula fyr i sør, deretter Vingleia fyr, Finnvær fyr og lengst i nord Halten fyr. Fyret ble automatisert og avbemannet i 1985, og det leies i dag ut som overnattingsplass i sommerhalvåret. Vingleia fyr inngår i fyrløypa Fyr til fyr i Fosen, etablert av Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009.

Bruk av fyret koster kr. 250,- pr. natt for voksne, 150,- for barn og kr,- 50 for dagsbesøk. Det er sengplasser til 15 personer.

 

 

NFHF Forum

 

ned test