MEDLEMMER

Programmet for landsmøtet 2013

UtsiraRiksantikvaren

Kystverkmusea, Kystverket og Norsk Fyrhistorisk forening inviterer til Fyrhistorisk seminar på Utsira 12. -14. april, med påfølgende landsmøte.

I år har vi valgt «formidling» som hovedtema, fordi dette er en av hjørnesteinene i kulturminnevernet. God og interessant formidling er viktig når det gjelder å lokke besøkende til fyrene, og kanskje enda viktigere når det gjelder å få dem på flere besøk. Med dette seminaret ønsker vi å vise ulike eksempler på formidling og fremfor alt inspirere hverandre.Program:

Fredag:

16:15 Avgang – Haugesund Garpeskjærkaien
17:30 Ankomst Utsira/registrering, innlosjering de enkelte bosteder
18:00 Åpning Fyrhistorisk seminar og velkomsttale ved ordfører og arrangører.
18:30 Presentasjojn av kystreise.no v. Kystverkmusea
20:00 Blikjentfest med lapskaus, underholdning
Ca. 21:00 Filmvisning for interesserte ved André Schau i Turistforeningens hytte

Lørdag:

08:00 Frokost de enkelte bosteder
09:00 Fyrhistorisk seminar forts. i Skolen
09:00 Forvaltning og Formidling: Hilde Andresen, Kystverket
09:30 Friluftsfyret Kvassheim og formidlingen der: Ingun Haukedal, Jæren friluftsråd
10:15 Kaffe
10:30 Kunstfyret Bente Godheim Eikaas (Oslofjordens friluftsråd)
11.00 Bovbjerg fyr – Majken Ørnbøll og Karl Erik Pedersen
11:30 Formidlingsprosjekt på Frøya, Eli Ellingsve
11:45 ”MS Gamle Oksøy” Fremtidig status og bruk. Jo van der Eynden informerer og viser filmen fra toktet med fartøyet i 2009.
12:30 Diskusjon
13:00 Lunsj, baguetter i Skolen
14:00 Synfaring på Utsira med lokal guide
17:00 Fyrhistorisk seminar forts. i Skolen
17:00 Vitensenter på Tungenes v. Eirik Gurandsrud
17:30 Formidling på Lindesnes fyr v. Simen L. Pihl

Landsmøte

18:00 Landsmøte i NFHF i Skolen
20:00 Landsmøtefest Dalanaustet, fiskesuppe og reker

Søndag:

08:00 Frokost de enkelte bosteder
09:00 Landsmøtet fortsetter i Skolen
10:30 Kaffe
12:00 Avslutning/oppsummering av seminar og landsmøte
13:00 Lunsj: Komler i Dalanaustet
15:30 Avreise Utsira
16:45 Ankomst Haugesund

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 133 gjester og ingen medlemmer på besøk.