Utbedring av Færder fyr

faerder fyr nettFærder fyrstasjon skal istandsettes, og dugnadsarbeidet er i gang for fullt. Planen er at fyrstasjonen kan ta i mot overnattingsgjester i 2016.

Av: Ingrid Eitrem

– Færder fyrs venner fikk leieavtale med Kystverket våren 2015, og nå utbedres de sanitære forholdene og signalboligen ved Færder fyr, sier Thomas Ekdahl fra Færder fyrs venner.


Dugnadsånd

Venneforeningen ved fyret har dugnader cirka en gang i måneden, men vær og vind gir noen utfordringer, og dugnad har blitt avlyst. Det skal bli lukket sanitær løsning. De frivillige har spadd ut fire kubikkmeter med møkk, støpt en mursåle og montert en fire kubikkmeter tett ståltank. Styret jobber med å finne et system for tømming.

– Signalboligen trenger kun overflatebehandling, og det skrapes, males og skal settes inn møbler. Dette arbeidet er påbegynt, uttaler Ekdahl.


Overnattingsmuligheter fra 2016?

faerder med folkFærder fyrs venner ønsker å åpne for overnatting og utleie for allmenheten i 2016. Utleievirksomheten blir en del av Kystleden i Oslofjorden, og det er Oslofjordens Friluftsråd som er samarbeidspartner. Færder fyrs venner vil ha vertskap på øya etter hvert som de blir ferdige, og styret uttaler at de har dialog med Kystverket om å leie mer bygningsmasse etter hvert.