Utsira Fyr 175 år!

Lys i linsa

I dag starter en firedagers lang markering av Utsira fyrs 175 årsjubileum. Samtidig feires det at det gamle fyrlyset på Utsira fyr skal tennes igjen etter at et ledlys har stått for belysningen de siste 15 årene.

Det er nøyaktig 175 år siden det ble tent første gang. 

Det er ikke en selvfølge å få fyrlyset tilbake etter at Kystverket har fjernet det, og det har vært en meget lang prosess som også Norsk Fyrhistorisk Forening har vært involvert i. 

Gjennombruddet kom da Rogaland fylkeskommune tok tak i saken. 

Så er du i nærheten burde du ta turen innom Utsira i helga. Se deres velfylte og spennende program på https://www.facebook.com/events/2528573397176839/?ti=icl

Vi i norsk Fyrhistorisk forening er stolte over hva dere har fått til og vil gratulere så mye med jubileet!

Henriette Skjæveland 

Verdens fyrdag like rundt hjørnet

Foto Alnes fyr

 

Det er med stor entusiasme at NFHF inviterer til Verdens fyrdag på Alnes fyr og opplevelsessenter 18. august, i samarbeid med stiftelsen for fyret og opplevelsessenteret og fyrvennene der.

Tunheim FiskeribladetLandet rundt

Samtidig håper vi at fyrforeninger rundt om i Norge benytter denne muligheten til å samles på fyrene, midt i den beste delen av året da tilgjengeligheten er best på utpostene. 

På Alnes fyr, som ligger like ved Ålesund, vil Arne Tunheim holde foredrag om fyrene og kystkulturen. Han er selv en viktig kulturpersonlighet på Sunnmøre, og for et par år siden ble han derfor tildelt Fylkeskulturprisen for sin innsats på kulturfeltet. Denne dagen vil han også dele kystviser med dem som tar turen til Godøya.

Eva og Inge

De utrettelige forkjemperne for bevaringen av Alnes fyr, Eva Pennina Alnes og Inge Westad, blir også med på markeringen og vil fortelle om fyrengasjementet sitt og hvordan de gikk fram sammen med fyrvenner og andre for å komme dit en er i dag.

Sunnmøre Museum/Dalsfjord fyrmuseum er representert ved avdelingsleder Frode Pilskog, som vil ta oss med en tur utenfor Norges grenser for å se nærmere på noen andre av verdens fyr. Landsstyret i Norsk Fyrhistorisk Forening kommer også til å være tilstede på Alnes.

Heidi Eikremsvik

Eva Alnes nett2

Inge Westad nett2

Frode Pilskog nett2

Overrasket av ubåtmannskap

KNM Utvaer nettFor få dager siden fikk fyret lengst vest i Sogn og Fjordane uventet besøk av mannskap fra ubåten med samme navn, KNM Utvær.

- Vi som gjester Utvær fyr i dag har hatt gleden av å tjenestegjøre på KNM Utvær, og det er derfor hyggelig på vegne av Ubåttjenesten å overrekke vår crest (våpenskjold) til Vener av Utvær slik at denne kan pryde inngangspartiet på Utvær fyr, sa Øyvind Lavoll da han overrakte våpenskjoldet til Bente Michaelsen. Hun var vertskap på fyret sammen med mannen Eivind Gjeraker 17. juli da ubåtkarene dukket opp.

Ubatmannskap1 nettNoe manglet

- De fortalte at de hadde vært innom fyret i fjor, og registrerte da at fyret ikke hadde våpenskjold. Derfor tok de turen på nytt i år for å overrekke det, forteller Michaelsen. Selv havnet hun noe tilfeldig som vertskap på fyret i vest etter at hun via kjentfolk fikk nyss om at det var en åpning med noen dager der det manglet vertskap på fyret.

- Jeg har besøkt flere av fyrene i Oslofjorden, men dette var en ny erfaring, forteller hun, og syntes det var veldig hyggelig å ta imot gjester på fyret på vegne av vennerforeningen.

En uke hver

Ingvild Storøy er leder av Vener av Utvær fyr, og forteller at de på fyret har ambulerende vertskap om sommeren, en uke hver. Da inviteres feriefolket som bor i det gamle fiskeværet og andre som gjester denne idyllen, til kaffi og noe å bite i på fyret. Besøket av ubåt-mannskapet kom helt overraskende på henne, og hun er selvsagt glad for gesten de viser ved å gi fyret plaketten.

Den eneste

Øyvind Lavoll forteller at KNM Utvær er en av seks norske undervannsbåter av Ula-klassen og ble satt i tjeneste 8. november 1990. Av de seks ubåtene er flere oppkalt etter norske fyr. Det er imidlertid kun KNM Utvær som benytter et fyr som symbol i sitt offisielle våpenskjold.

Heidi Eikremsvik

ubatmannskap3 2

 

 

Dro 15 mil for å feire i tårnet

Andenes1 nett

Kirsten og Fred reiste 15 mil for å feire bryllupsdagen i toppen av gamle Andenes fyr. Hele 56 år har de vært gift.

- Vi er så glade for oppmerksomheten rundt tårnet! I sommer er Andenes fyr virkelig kommet i det lokale søkelyset, forteller Jitse Buitink. Han er guide ved Andøymuseene og forteller begistret om hvordan folket i kommunen har begynt å komme for å se nærmere på det flotte fyret på Andøya.

Andenes fyr4 nett

Fyr for framtida

- Vi opplever eventyrlige besøkstall. Andenes fyr er den største attraksjonen for Andøymuseene. Vi håper å kunne drive aktivt gjennom hele året så enda flere får oppleve dette vidunderlige byggverket, forteller Buitink, som sammen med guidene Christoffer Lillejord og Rafael Skog like gjerne kaller seg for fyrvokter. 

- Hvorfor er fyret så populært? 

- Det er en jevn og god miks som tilsammen gjør et godt promoapparat. Vi på museet opplever at menneskene i kommunen, både i og utenfor reiselivet, fremsnakker det. Vi er alle stolte av fyret vårt. Samtidig så har vi hatt en veldig tydelig strategi i sosiale medier og lokale medier. 

Reiser ens ærend 

Han forteller videre om mennesker som har hatt fyret som reisemål, blant andre Kirsten og Fred fra Øksnes som feiret bryllupsdag i toppen av tårnet.

- Vi har intervjuet noen av gjestene på fyret og funnet mange kilder til deres fasinasjon. Nettstedet Nomademania har for eksempel kun fyret som eneste destinasjon i hele Vesterålen, forteller Buitink og legger til at det finnes et «fyrpass» hvor en samler stempel fra fyr i hele verden.

Ung stab

Andenes fyr3 nett2

I sommer er det Buitink, Lillejord og Skog som utgjør guidene ved Andøymuseene. Alle tre med fortellerevnen i god behold.

-Vi opplever ofte at gjestene kommer tilbake og gir oss en klem. Chris og Rafael er begge 99-modeller og har lyktes å få flere ungdommer til fyret, samt familie og venner som igjen drar med sine.

Jitse Buitink

- Målet mitt er tilbakeføring

Ferdigforiaar nett

Hun ønsker å se fyret i sin gamle prakt, Henriette Skjæveland. Nylig fulgte hun fyrvokterne på Lindesnes ut til Markøy fyr for å kalke det 294 år gamle fyret.

Riksantikvaren har fredet luftehullene i fyret, som ble ombygd til et lukket kullblussfyr i 1822. Den delvise fredingen stikker kjepper i hjulene for dem som ønsker at fyret på nytt skal få se ut slik det gjorde før, da også lyktehuset på toppen var intakt. Nå ligger det et provisorisk tak på det unike fyret.

Fyr i bånnpanna

- Fredningsbestemmelsene har gjort saken ekstra komplisert, men det er da jeg trives best, innrømmer Skjæveland, som er av det slaget som tenner i bånnpanna når alt butter kraftig imot.

Kvinna fra Farsund bruker store deler av fritida på alt som har med fyr å gjøre. Ikke bare er hun en av drivkreftene bak værslitte Søndre Katland fyr. Hun er også formann i det nystiftede vennelaget for Markøy fyr, som hadde sitt stiftingsmøte i juni i år. I tillegg er hun nestleder i Norsk Fyrhistorisk Forening, som arbeider for vern og ny bruk av fyrstasjonene våre.

- Kalking er også viktig kunnskap som er i ferd med å gå i glemmeboka, og det må vi gjøre noe med, sier entusiasten. Sammen med fyrvokter Kjell Olsen og fyrvoktervikar Morten Strande smurte hun veggene inn med en kalkblanding som minnet om skummet kulturmelk og som ble kritthvit da den tørket.

fra sorost nett

Tvillingfyret

- Markøy fyr ytterst i Lyngdalskjærgården utgjorde sammen med tvillingen på Lindesnes de to lysene som markerte Norges sydspiss, forteller Kystverkets mann på Lindesnes, Kjell Olsen. Han har uoffisielt utnevnt Henriette Skjæveland til Lyngdals første kvinnelige fyrvokter.

Fyrlyset har ikke blusset fra den ensomme holmen Markøy siden 1844. Nå skinner fyret i hvitt. Hvem vet om det en vakker dag kommer lys i fyret igjen?

Heidi Eikremsvik

 

 

 

Hjemover nett

Stas med utstilling på Alnes

Symbiose nett

Her deler vi talen som den nye kystdirektøren, Einar Vik Arset, heldt for Dronninga og dei frammøtte då utstillinga med Dronninga sine eigne bilde vart opna 23. juni på Alnes fyr og Opplevingssenter:

"Deres kongelige høyhet Dronning Sonja, kjære alle sammen.

Eg ligg der og ser,

over det grøne teppet ved foten av fjell,

sommarblomar og løvetann «på tå»,

landet og havet det blå. 

Frå eit anna verdshjørne seglar ei skute  - der ute,

det er i rute. Ein raud kajakk lyser opp

fjøra, han sig langs landet med åra.

Hans rute er berre å vere ute.

Ja, Alnes – med tårnet som visar for farande på sjø er nok sjølve illustrasjonen på overleving og vekst her ute – ført over i ei ny tid, men tufta på fiskarbonden si kraft. Denne staden der land og hav møtest, der fjell stig opp av havet – og der sola tidvis speglar havet er ein stad med sterke fargar. Det gir på eit vis rom for store – eller iallfall sakte - tankar

På 1990-talet vart fyrstasjonar langs kysten omorganisert og etterbruken av desse vart, og er framleis ei utfordring. Med god hjelp og støtte fra Ørnulf Opdahl, Sidsel Colbiørnsen og eldsjelene på Alnes fekk lokale krefter hand om bygningane rundt fyrtårnet. Det såkalla SAM-prosjektet i regi av Miljøverndepartementet gjorde dette muleg. Her på Alnes var folk framsynte og tidleg ute – og Stiftinga Alnes fyr vart etablert.

SAM-prosjektets mål var å samordne private og offentlege ressursar for å sikre optimal ressursutnytting, eller på godt sunnmørsk, få meir for pengane. Kystverket beholdt sjølve fyrtårnet som framleis skulle vise retning for dei seglande, men bygningane rundt fekk ei ny rolle.

Stiftinga Alnes fyr, med sine eldsjeler, gav aldri opp sitt prosjekt om å gjere Alnes fyr tilgjengeleg for gjester og lokalbefolkning. Det strøymde folk til det gamle fyret og antal besøkande og slitasjen på bygningsmassen gjorde at ein måtte tenke nytt:

Kva med eit «opplevingssenter» for kunst og kultur,

eller bare et sted å stikke innom når man er på tur.

I fjøra eller på fjellet,  eller berre i Godøyas vakre natur?

Kanskje også ein stad for kunnskap og inspirasjon,

med moderne teknologi og innovasjon?

I oktober 2016 foretok Hennes kongelige høyhet Dronning Sonja den offisielle opninga av Opplevingssenteret, som frå den hausten kom i heilårsdrift. Dronninga fortalde då om sine mange besøk på Godøya, på fjellet og på Alnes. Ho kjenner staden, folket, fjellet og naturen. Opningsutstillinga var av Sissel Colbiørnsen og Ørnulf Opdahl, to kunstner-«kollegaer» som Dronninga har god kontakt med.

Etter denne utstillinga har det vorte fleire. Både kjende og mindre kjende kunstnarar har stilt ut her, alt fra dei to nemnde til verk utført av elevar ved Godøy skule. Her er det også allsang- og sjømatkvelder, konferansearrangement, bryllaup, barnedåp og konfirmasjonar.

Heldigvis har ikkje skapartrong nokon pensjonsalder for mange av våre kunstnarar. I dag og i tida framover er det Dronning Sonja som ved å stille ut sin kunst deler sin skaparevne og kreativitet. Vi er godt kjende med at Dronninga har hatt samarbeids­prosjekt med fleire av Norges store kunstnarar – men i dag leverer ho eigne arbeid. Dronninga har stilt ut sin kunst både i inn- og utland før, men no altså her!

Ettersom Kystverket er engasjert i Alnes Fyr og Opplevingssenter, er det ei glede for både Stiftinga og Kystverket at Dronninga takka ja til invitasjonen om å vise fram sin kunst her på Alnes.

Det er ei stor glede for meg, fersk kystdirektør, å få æra av å opne kunstutstillinga. No og i tida framover er det også høgsesong for besøkande på Alnes. Håpet er derfor at besøkende fra alle verdensdeler får oppleve Alnes og besøke Dronningas kunstutstilling framover."

Einar Vik Arset, kystdirektør

Utstillinga vil stå fram til 25. august i hallen på Opplevingssenteret.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 122 gjester og ingen medlemmer på besøk.