97 609,- i MVA-kompensasjon

fyrseddelLotteri- og stiftelsestilsynet har nå fordelt mva-kompensasjon til frivillige organisasjoner. Kroner 97 609,- er utbetalt til Norsk Fyrhistorisk Forening. Kompensasjonen er videre fordelt med en gjennomsnitlig utbetaling på kroner 6 630,- per fyr som har søkt.

Tekst: Ola Sendstad

Disse pengene skal kompensere for utgifter til merverdiavgift i 2017 og fordeles etter søknad. 

Dette er en ordning som alle medlemmer som kan bør benytte seg av. Det vil si alle medlemmer som er organisert og drevet som frivillige organisasjoner, og som hadde utgifter til MVA. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet, slik som det vi bedriver på de fleste norske fyrstasjoner. De frivillige på fyr arbeider i stor grad på offentlig eiendom og for vår felles kulturarv. Derfor er det både viktig og rimelig å slippe å betale mva for utgiftene sine.

Søknadsbeløp avkortes avhengig av total søknadssum. For 2017 ble det en avkorting på 25,452%, en bedring fra 27,2% for 2016. I statsbudsjettet for 2019 er det varslet en økning til mva-kompensasjon. Vi er fremdeles langt unna en full kompensasjon, men flere frivilige organisasjoner arbeider for dette.

Styret i NFHF oppfordrer flere medlemsfyr til å benytte seg av denne ordningen. For 2018 må medlemmer sende søknad til sekretariatet, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., innen 15. august. Vi vil samordne og sende felles søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynets søknadsfrist 1. september.

Bestemmelsene for ordningen er gitt i forskrift om merverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjoner.

Ap og SV påpeker Kystverkets ansvar

IMG 9108 2 kopiTransport- og kommunikasjonskomiteen har levert sin innstilling til Stortinget vedrørende statsbudsjettet for 2019. Ap og SV påpeker Kystverkets ansvar innen fyrvern og fyrhistorie.

Tekst: Ola Sendstad

Etter et forslag til statsbudsjett som skaper usikkerhet for fyra, fyrhistoria og det frivillige bevaringsarbeidet for fyr har transport- og kommunikasjonskomiteen nå levert sin innstilling til Stortinget. Her kommer dessverre ingen økt satsning.

Norsk Fyrhistorisk Forening har i forkant vært i kontakt med alle politikerene i komiteen med forslag til endringer vedrørende både økning i budsjettet og tydeliggjøring av at Kystverket skal støtte og samarbeide med Kystverkmusea og sivilsamfunnet.

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har fått inn følgende merknad:

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil påpeke at Kystverket har ansvar for bevaring av fyrstasjoner og fyrhistorie som en del av vår felles kulturarv. Kystverket skal arbeide for bedre forvaltning, formidling og allment tilgjengelig ny bruk av fyrstasjonene. Arbeidet skal utføres i samarbeid med Kystmuseene og Norsk Fyrhistorisk Forening. Disse medlemmer mener dette arbeidet må styrkes i årene framover.

Fyrvern og fyrhistorie er et ansvar Kystverket har. Det gjøres mye bra, men det er et stort behov for å tydeliggjøre og øke bevilgningene til dette arbeidet. Her bør flere partier nå komme på banen.

Les hele dokumentet HER.

Folkemøte for Torbjørnskjær

Torbjornskjaer 2Mange ivrer for bevaring og ny bruk av Torbjørnskjær fyr. Tirsdag møtes vi for å samle idéer.

Tekst: André Schau

Førstkommende tirsdag 6.11.18, avholdes et åpent informasjonsmøte om framtida til Torbjørnskjær fyrstasjon. Møtet avholdes på Isegran i Fredrikstad, kl. 18:00.

Initiativtakere til møtet er lokal ildsjel, Johnny Arntzen og undertegnede, styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF).

Arntzen har tidligere jobbet med bevaring av Akerø fort og Heia i Hvaler kommune. Her har han ledet arbeidet med å danne venneforening og sette bygninger og kystkultur i stand. Selv har jeg hatt fyr som min store lidenskap i over 35 år. Jeg har skrevet bok om fyrene i Oslofjorden og arbeidet spesielt med restaureringen av Rødtangen og Nesodden tåkeklokker. Som styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening har jeg et bredt nettverk og erfaringsgrunnlag for hvordan å lykkes med bevaring gjennom ny bruk av fyr.

Dette første informasjonsmøtet blir en idédugnad for "Skjæret" med stor takhøyde, men med realistisk fokus på å løse fyrets vanskelige landingsforhold.

Hovedfokus fra vår side på dette møte blir nettopp fyrets landingsforhold. Løsning og utbedring av landingsforholdene er helt nødvendig for den videre bruk av Torbjørnskjær. Deretter kan vedlikehold og istandsetting av fyrstasjonens bygninger gjøres. Vi starter opp forsiktig og nøkternt. Vi ser fram til en befaring med de overordnede myndigheter våren 2019. Innen da vil vi gjerne få oversikt over idéer og interesse.

"Skjæret" er et viktig, fredet kulturminne og må reddes! Om mulig danner vi et interimsstyre: Torbjørnskjærs Venner. Er dette noe for deg?

Inviterte

Kystverket, Kystverkmusea, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, Nasjonalparksenteret, Forbundet Kysten, Østfold fagskole, Norsk Fyrhistorisk Forening, lokalavisene, NRK Østfold, Fortidsminneforeningen Østfold, Heias Venner, Akerø forts Venner og private personer som er opptatt av «Skjæret». Annonse kommer i lokalavisene i slutten av denne uka.

Dagsorden

Møtet åpnes ved initiativtaker, Johnny Arntzen. Han presenterer seg og hva vi ønsker med dette informasjonsmøtet.

Det blir presentasjon av tilstedeværende myndigheter og instanser. Deltakere og publikum vil få ha korte innlegg og spørsmål med faglig diskusjon – fortløpende etter hvert innlegg.

Undertegnede styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) vil fungere som møtets ordstyrer. Jeg vil også holde et innlegg om min bakgrunn og engasjement.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta. Vel møtt!

Det blir enkel servering.

Du kan lese mer om Torbjørnskjær fyrstasjon HER.

 

Ny kystdirektør

einarvikarset FotoSvein Arne OrvikEinar Vik Arset er ansatt som ny direktør for Kystverket. Med det er han gitt et stort samfunnsoppdrag for kystnasjonen Norge og for bevaringsarbeidet for norske fyr.

Tekst: Ola Sendstad

Einar Vik Arset er i statsråd beskikket til seks år som kystdirektør.

– Når vi nå tilsetter Arset får vi en dyktig leder med gode forutsetninger for å utvikle Kystverket videre som transportetat med ansvar for sjøtransport og sjøsikkerhet, uttalte samferdselsminister Jon Georg Dale.

Arset (42) kommer fra stillingen som rådmann i Ulstein kommune, og har lang erfaring som leder i offentlig sektor. Jeg når ham på telefon mellom møter i travle budsjettdager. Stillingen som kystdirektør er selvfølgelig et bredt ansvar, men vi er selvfølgelig mest opptatt av fyr og frivillighet. Arset ser fram til samarbeidet med Norsk Fyrhistorisk Forening.

– Det engasjementet som frivillige viser gjennom daglig dugnadsinnsats er imponerende. Alt tyder på at Fyrhistorisk Forening og Kystverket har funnet en bærekraftig modell som gjør det mulig å bevare viktige landemerker for vår stolte kysthistorie, som samtidig åpner for ny bruk av fyra, sier den påtroppende kystdirektøren.

Som rådmann i en viktig kystkommune har Arset ikke bare forståelse for maritim sektor, men også erfaring med samarbeid mellom det offentlige og frivilligheta:

– Modellen for samarbeid gjennom offentlig eierskap og frivillig drift ligner måten norske kommuner også jobber på. Her har vi gode erfaringer. Det faktum at foreningen ble tildelt EUs kulturminnepris i fjor understreker at dette er en velfungerende organisasjon som har tatt tak i ansvaret for vår felles kulturarv på ein forbilledlig måte.

Bedre tilbakemelding er det neppe mulig å få. Foreningens medlemmer gjør virkelig en imponerende innsats, så merk dere dette!

Jeg avslutter med å spørre Arset om han har overnattet på noe fyr eller besøkt noen av Kystverkmusea.

– Jeg har bare overnattet på ett fyr tidligere, men jeg har besøkt Dalsfjord fyrmuseum flere ganger og har stor respekt for det arbeidet som Kystverkmusea gjør landet over.

Det blir nok flere fyrbesøk framover nå.

– Jeg ser fram til et godt samarbeid med foreningen framover, avslutter Arset.

Norsk Fyrhistorisk Forening gratulerer den nye kystdirektøren med jobben og ser selvfølgelig også fram til videre godt samarbeid med Kystverket, med ham bak roret.

Holdningene til Arset angående både foreninga og Kystverkmusea er betryggende etter framleggelsen av et statsbudsjett der føringene fra departementet er uklare for vårt felt. Uklare føringer gjør kystdirektørens jobb og prioriteringer desto viktigere for bevaring av fyra og fyrhistoria. Lykke til Arset! Vi er klar for å gjøre vår del av jobben.

Ola Sendstad er arkitekt og daglig leder for Norsk Fyrhistorisk Forening

 

Historien om Villa fyr

Villa2I 1838 kom 70 mann til den avsidesliggende øya Villa som ligger i Flatanger på kysten av Midt-Norge, 125 km (200 km med båt) nord for Trondheim. Hva skulle de gjøre her på den ytterste øy? De skulle bygge et fyr og de fasiliteter som trengtes; arbeidsbrakke, kai, naust, lager, bolig. Alt skulle være ferdig til høsten året etter. Det var en formidabel oppgave, uten vei, uten telefon, uten elektrisitet.

Tekst: Reidar Lindseth

Fyret

Resultatet vet vi, Norges og trolig verdens nordligste (i 1839) fyr ble tent 1. september 1839. Fyrets funksjon generelt var å trygge ferdselen til sjøs for alle, og spesielt å trygge handelsruter til Nord-Norge. Den farefulle seilas mot nord, og de rike fiskeressursene der, skulle sikres. Stortinget bevilget penger i 1836, i 1837 ble avtaler, planer og tegninger for prosjektet ferdig. Tidlig vår 1838 ankom arbeiderne. Første år bygde de arbeidsbrakke, bolig for fyrvokteren, 2 lagerhus, smie, kai og naust. Så ble det pause fra 1. nov til 1. mars. I mars 1839 kom de tilbake og bygde fyret, som var ferdig til planlagt dato; 1. september. Hele byggeprosessen ble ledet av Amund Hanssen, 35 år gammel. Ungkar da han kom, men ble gift med en lokal dame og fikk 5 barn.

Fyret er sekskantet og bygd av granittstein, kleberstein og murstein, i alt 55.000 stein. I tillegg en flott utvendig jerntrapp, som står like fint i dag, og flere smi- og støpejerns-konstruksjoner innvendig og på toppen.

Lederen av det norske fyrvesen, Claudius Schive, ville ha en "gammel og velprøvet" metode på et så avsides sted. Derfor ble fyret bygget som et kullfyr. En levende flamme i fyrets øverste etasje var synlig 18 nautiske mil (33 km) utover havet. Det var selve kullet som brant, som i en esse, med trekk-kanaler fra nederste del av bygningen. Trekkåpningene sees også i dag på alle 6 sider. Flammen skulle være ca 1 meter høy. Den skulle brenne fra 1. september til 25. april. Det gikk med 400-500 tønner kull, og noe ved, hvert år - ca to tønner pr. dag. Kullet måtte være av god kvalitet, og Parrolcoal ble kjøpt fra Skottland og Canalcoal fra England. Denne gamle metoden ble brukt i 20 år.

I 1859 ble fyret ombygd for å bruke olje. Det ble ny topp, franske linser (andre orden) og speil, et "moderne" fyr, med blink hvert 4. min. Villa er dermed trolig det siste fyr i verden som ble bygd som kullfyr og det siste som hadde en levende kullflamme. Fyret var i drift til 25. april 1890. Flere nye fyr i området hadde da gjort Villa fyr overflødig.

Loser

Øya hadde hatt flere loser før 1890, men etter nedleggelsen ble fyrassistentenes bolig tatt i bruk av losene og fyret ble observasjonstårn. De drev losing utover 1900-tallet. Den siste losfamilien flyttet herfra i 1939. 1940-1945 var Villa en observasjonspost. Fra 1945 var fyret og boligen forlatt, og begge forfalt. Den siste faste innbygger på øya flyttet i 1955, og husene er nå feriehus. Mens det var fyrvoktere, assistenter, loser og fiskere var Villa et levende samfunn med voksne og barn, hverdag og fest. Nå er det noen feriehus og mange besøkende om sommeren, resten av året er det stillheten, vinterstormer og naturen som rår.

Bevaring og ny bruk

På 30 år hadde forfallet kommet langt, men noen lokale ildsjeler så historien og verdien i anlegget på Villa, og tok initiativ til en redningsaksjon. Villa Fyr Venneforening(VFV) ble stiftet 3. april 1976. Målet deres er restaurering og bevaring av det gamle fyranlegget, som i dag består av et hus, en kai, et naust og selvfølgelig fyret. I de 40 år som har gått er det lagt ned et enormt arbeid.

Fyret har fått ny topp. Den nye ligner den fra 1839, men er ikke en tilbakeføring, men et vernebygg. Trappen er sandblåst og malt og fyret er kalket, og restaurering på murene har vært nødvendig. Huset er restaurert: nytt tak, skifting av vinduer, maling ute og inne, vannforsyning, solcellestrøm, nye vedovner og mye annet. Naust og kai er utbedret og vedlikeholdt.
Etter at det meste har vært eid av det offentlige, er nå hele anlegget overdratt til venneforeningen. I 1999 ble hele anlegget fredet. Alt arbeid på anlegget forgår i nært samarbeid med kulturminnemyndighetene. Hele anlegget framstår nå i god stand. Men som mange lesere her godt vet er vedlikehold på et værhardt område en evigvarende oppgave.

Venneforeningen legger også ned et godt arbeid med å presentere fyret som et kulturminne. Både fyret og omgivelsene er en severdighet og det legges til rette for besøk. Det er utarbeidet en brosjyre om fyrstasjonen. Stien fra kaia til fyret er merket, det holdes åpne dager med guiding og salg av mat. Boligen leies ut til overnatting, noe som er en spesiell opplevelse. Venneforeningen har også suvenirer, krus og t-skjorter. Utsikten fra toppen av fyret er fabelaktig. Anlegget ligger midt i et marint kulturlandskap. Venneforeningen anslår 4000-5000 personer besøker fyret hvert år.

Til slutt en liten utfordring til lesere av fyr.no:

1. Har noen kunnskap om det var fyr med åpen flamme som ble bygd senere enn 1839, og som var i drift etter 1859?
2. Kan det ha eksistert fyr lenger nord enn N 64° 32’ i 1839?
Send kommentarer til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Reidar Lindseth er styremedlem i Villa fyr venneforening og medlem av Norsk Fyrshistorisk Forening

HER kan du lese mer om Villa fyr

Bidra til ny film fra Grasøyane fyr

Stor total Fyrhistorisk forening 2 kopiFyrtarn Fyrhistorisk 2 kopiEn ny kortfilm fra Grasøyane fyrstasjon er akkurat ferdig. Nå pågår en crowdfunding for å få filmen distribuert ut til så mange som mulig.

Tekst: Ola Sendstad

Det er filmskaper Ole-Andre Rønneberg som de siste to årene har arbeidet med filmen Fyrvaktaren med utgangspunkt i Grasøyane fyr. Med seg har han hatt filmfotograf Tor Sivertstøl som tidligere har filmet mange episoder av Der ingen skulle tru at nokon kunne bu.

Filmen handler om en godt voksen mann som lever alene på et fyr. En dag finner han ei skadet havfrue i vannkanten. Det griper inni det ellers så rutinepregede livet på fyret.

Opptakene til filmen er nå ferdig og har foregått på Grasøyane fyrstasjon. Som for mange andre var fyr.no utgangspunktet da Rønneberg skulle finne hvilket fyr han ville besøke. Etter å ha klikket seg nedover fyrene langs kysten endte han på Grasøyane. Det ble de godt fornøyd med. Plassen er heilt fantastisk! Alle som var med å filme der likte seg utruleg godt ute i havgapet, forteller han.

Nå er planen til Rønneberg å få filmen vist på festivaler og etterhvert nå ut til så mange som mulig. For en film som dette krever det finansiering og gjennom crowdfunding, på bidra.no, er målet å oppnå 30 000,-. Som vanlig innen slik finansiering vil alle som støtter med et visst beløp få en gave. Ved å bidra kan man få et 30 x 40 cm fotografi fra filmen, signert av regissøren. Man vil også få en direkte tilgang til filmen via en link som er aktiv i 48 timer. Hvis du ble interessert i filmen er nok dette den raskeste og enkleste måten å få se den på.

HER kan du lese mer om filmen, se trailer og bidra til crowdfunding.

HER kan du lese mer om Grasøyane fyrstasjon.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 153 gjester og ingen medlemmer på besøk.