Fyrhistorisk seminar 2019

Sula fyr 3Sula fyr 9Kystverkmusea, Norsk Fyrhistorisk Forening og Stiftelsen Sula fyr inviterer til seminar, landsmøte og jubileumsfeiring - en total fyrhelg - 29. - 31. mars 2019 på Hitra og Sula.

Tekst: Ola Sendstad
 
Det er igjen tid for Fyrhistorisk seminar og landsmøte for Norsk Fyrhistorisk Forening. I år har vi også fått med oss Stiftelsen Sula fyr med på laget, i anledning Sula fyrs 110-årsjubileum. Alle medlemmer av foreningen har nå mottatt invitasjon og informasjon om landsmøtet. Ta kontakt om dette ikke er mottatt. Merk at seminar og landsmøtet krever påmelding.
 
Fredagen blir det Fyrhistorisk seminar med foredrag i regi av Kystverkmusea på Dolmsundet hotell på Hitra. Lørdagen tar vi hurtigbåt til fantastiske Sula for jubileumsfeiring, historisk omvisning, underholdning og taler. Søndag formiddag er avsatt til landsmøte for Norsk Fyrhistorisk Forening.
 
 

Fredag 29. mars

14:00 - 15:00
Oppmøte, innsjekk og lunsj Dolmsundet hotell Hitra
 
15:00            
Velkommen v/ Espen Frøysland, direktør Lindesnes fyrmuseum
 
15:00 - 18:30
Seminar med fyrhistoriske innlegg. Detaljprogram kommer.
 
19:30
Felles middag

Lørdag 30. mars

07:00 - 09:30
Frokost
 
09:45
Avreise felles buss fra hotellet til Dyrøy Kai
 
10:30
Avreise hurtigbåt til Sula
 
11:00
Ankomst Sula
 
11:00 - 17:00
Historisk vandring, foredrag, underholdning og taler
 
17:00
Avreise fra Sula hurtigbåtkai
 
17:55
Ankomst Dyrøy kai og avreise felles buss tilbake til hotellet
 
19:30
Felles middag

Søndag 31. mars

07:00 - 08:45
Frokost
 
09:00 - 12:00
Landsmøte for Norsk Fyrhistorisk Forening
 
12:00 - 12:30
Lunsj
 
12:30
Avreise

Dolmsundet1Dolmsundet2Dolmsundet hotell Hitra

Overnatting, måltider, seminar og landsmøte foregår på flotte Dolmsundet hotell Hitra: www.dolmsundet.no

Påmelding til Ola Sendstad, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., innen 1. mars.

Pris: 1500,-

Prisen inkluderer fyrhistorisk seminar, 2 x overnatting på Dolmsundet hotell Hitra, lunsj fredag, lørdag og søndag, middag fredag og lørdag, frokost lørdag og søndag, buss tur-retur Dyrøy kai lørdag og hurtigbåt tur-retur Sula.

Anbefalt reise

Fredag:
Kystekspressen fra Trondheim 12:15 eller Kristiansund 12:00
Ankomst Sandstad, Hitra 13:50
Korresponderende buss (420 mot Sistranda) fra Sandstad til Dolmsund bru
www.atb.no
 
Søndag:
Buss (420 mot Sandstad) fra Dolmsund bru 12:57 til Sandstad
Kystekspressen fra Sandstad 13:50 til Trondheim 15:30 eller Kristiansund 15:40
www.atb.no

HER kan du lese mer om Sula fyrstasjon

 

Prosjektstøtte til fyr 2019

Inngongsparti uthus foto Astrid LarsenStyret i Norsk Fyrhistorisk Forening behandlet på styremøtet 15.01.2019 søknader om prosjektstøtte for norske fyr 2019.

Tekst: Ola Sendstad

Etter gave fra Sparebankstiftelsen DNB skal styret fordele kroner 400 000,- til prosjekter knyttet til vern gjennom bruk i 2019. Når søknadsfristen gikk ut før jul hadde styret mottatt søknader fra 28 fyr om nesten 2 millioner kroner. Styret har nå gjort sin prioritering med utgangspunkt i tilsendte søknader og utarbeidet veileder for støtteordningen. Søknader tilknyttet restaurering og sikring av mennesker og fyrbygninger er prioritert. Alle søkere har nå fått informasjon om tildeling eller avslag.

 

 

 Følgende prosjekter har fått tilsagn om prosjektstøtte for 2019:

- Restaurering av porter og flaggstang på Alnes: 30 000,-
- Restaurering av rekkverk på Feistein: 20 000,-
- Oppgradering uthus på Leirvik: 30 000,-
- Belysning av kai og adkomstveg på Myken: 20 000,-
- Glassruter og teknisk gjennomgang av motor på fyrlykt på Obrestad: 50 000,-
- Restaurering på Slettnes: 30 000,-
- Vinduer på Songvår: 15 000,-
- Ytterdører på Sula: 30 000,-
- Vinduer og dører på Træna: 35 000,-
- Sanitærrom på Tvistein: 25 000,-
- Nye vinduer på Vikaholmen: 40 000,-
- Innvendig istandsetting på Værøy: 25 000,-
- Rekkverk og platting på Ytre Møkkalasset: 50 000,-

Styret ser fram til å følge gjennomføringen av alle prosjektene.

Muligheten til utdeling av prosjektstøtte kommer etter en gave til Norsk Fyrhistorisk Forening fra Sparebankstiftelsen DNB. Denne ble tildelt våren 2018 og vil benyttes til utdeling av prosjektmidler til foreningens medlemmer.  Les mer om gaven HER.

Muligheter for prosjektstøtte i 2020 vil utlyses til høsten.

IMG 2078

19144067 1730935540535037 2941092258752860169 o

Feistein

97 609,- i MVA-kompensasjon

fyrseddelLotteri- og stiftelsestilsynet har nå fordelt mva-kompensasjon til frivillige organisasjoner. Kroner 97 609,- er utbetalt til Norsk Fyrhistorisk Forening. Kompensasjonen er videre fordelt med en gjennomsnitlig utbetaling på kroner 6 630,- per fyr som har søkt.

Tekst: Ola Sendstad

Disse pengene skal kompensere for utgifter til merverdiavgift i 2017 og fordeles etter søknad. 

Dette er en ordning som alle medlemmer som kan bør benytte seg av. Det vil si alle medlemmer som er organisert og drevet som frivillige organisasjoner, og som hadde utgifter til MVA. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet, slik som det vi bedriver på de fleste norske fyrstasjoner. De frivillige på fyr arbeider i stor grad på offentlig eiendom og for vår felles kulturarv. Derfor er det både viktig og rimelig å slippe å betale mva for utgiftene sine.

Søknadsbeløp avkortes avhengig av total søknadssum. For 2017 ble det en avkorting på 25,452%, en bedring fra 27,2% for 2016. I statsbudsjettet for 2019 er det varslet en økning til mva-kompensasjon. Vi er fremdeles langt unna en full kompensasjon, men flere frivilige organisasjoner arbeider for dette.

Styret i NFHF oppfordrer flere medlemsfyr til å benytte seg av denne ordningen. For 2018 må medlemmer sende søknad til sekretariatet, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., innen 15. august. Vi vil samordne og sende felles søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynets søknadsfrist 1. september.

Bestemmelsene for ordningen er gitt i forskrift om merverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjoner.

Ap og SV påpeker Kystverkets ansvar

IMG 9108 2 kopiTransport- og kommunikasjonskomiteen har levert sin innstilling til Stortinget vedrørende statsbudsjettet for 2019. Ap og SV påpeker Kystverkets ansvar innen fyrvern og fyrhistorie.

Tekst: Ola Sendstad

Etter et forslag til statsbudsjett som skaper usikkerhet for fyra, fyrhistoria og det frivillige bevaringsarbeidet for fyr har transport- og kommunikasjonskomiteen nå levert sin innstilling til Stortinget. Her kommer dessverre ingen økt satsning.

Norsk Fyrhistorisk Forening har i forkant vært i kontakt med alle politikerene i komiteen med forslag til endringer vedrørende både økning i budsjettet og tydeliggjøring av at Kystverket skal støtte og samarbeide med Kystverkmusea og sivilsamfunnet.

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har fått inn følgende merknad:

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil påpeke at Kystverket har ansvar for bevaring av fyrstasjoner og fyrhistorie som en del av vår felles kulturarv. Kystverket skal arbeide for bedre forvaltning, formidling og allment tilgjengelig ny bruk av fyrstasjonene. Arbeidet skal utføres i samarbeid med Kystmuseene og Norsk Fyrhistorisk Forening. Disse medlemmer mener dette arbeidet må styrkes i årene framover.

Fyrvern og fyrhistorie er et ansvar Kystverket har. Det gjøres mye bra, men det er et stort behov for å tydeliggjøre og øke bevilgningene til dette arbeidet. Her bør flere partier nå komme på banen.

Les hele dokumentet HER.

Folkemøte for Torbjørnskjær

Torbjornskjaer 2Mange ivrer for bevaring og ny bruk av Torbjørnskjær fyr. Tirsdag møtes vi for å samle idéer.

Tekst: André Schau

Førstkommende tirsdag 6.11.18, avholdes et åpent informasjonsmøte om framtida til Torbjørnskjær fyrstasjon. Møtet avholdes på Isegran i Fredrikstad, kl. 18:00.

Initiativtakere til møtet er lokal ildsjel, Johnny Arntzen og undertegnede, styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF).

Arntzen har tidligere jobbet med bevaring av Akerø fort og Heia i Hvaler kommune. Her har han ledet arbeidet med å danne venneforening og sette bygninger og kystkultur i stand. Selv har jeg hatt fyr som min store lidenskap i over 35 år. Jeg har skrevet bok om fyrene i Oslofjorden og arbeidet spesielt med restaureringen av Rødtangen og Nesodden tåkeklokker. Som styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening har jeg et bredt nettverk og erfaringsgrunnlag for hvordan å lykkes med bevaring gjennom ny bruk av fyr.

Dette første informasjonsmøtet blir en idédugnad for "Skjæret" med stor takhøyde, men med realistisk fokus på å løse fyrets vanskelige landingsforhold.

Hovedfokus fra vår side på dette møte blir nettopp fyrets landingsforhold. Løsning og utbedring av landingsforholdene er helt nødvendig for den videre bruk av Torbjørnskjær. Deretter kan vedlikehold og istandsetting av fyrstasjonens bygninger gjøres. Vi starter opp forsiktig og nøkternt. Vi ser fram til en befaring med de overordnede myndigheter våren 2019. Innen da vil vi gjerne få oversikt over idéer og interesse.

"Skjæret" er et viktig, fredet kulturminne og må reddes! Om mulig danner vi et interimsstyre: Torbjørnskjærs Venner. Er dette noe for deg?

Inviterte

Kystverket, Kystverkmusea, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, Nasjonalparksenteret, Forbundet Kysten, Østfold fagskole, Norsk Fyrhistorisk Forening, lokalavisene, NRK Østfold, Fortidsminneforeningen Østfold, Heias Venner, Akerø forts Venner og private personer som er opptatt av «Skjæret». Annonse kommer i lokalavisene i slutten av denne uka.

Dagsorden

Møtet åpnes ved initiativtaker, Johnny Arntzen. Han presenterer seg og hva vi ønsker med dette informasjonsmøtet.

Det blir presentasjon av tilstedeværende myndigheter og instanser. Deltakere og publikum vil få ha korte innlegg og spørsmål med faglig diskusjon – fortløpende etter hvert innlegg.

Undertegnede styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) vil fungere som møtets ordstyrer. Jeg vil også holde et innlegg om min bakgrunn og engasjement.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta. Vel møtt!

Det blir enkel servering.

Du kan lese mer om Torbjørnskjær fyrstasjon HER.

 

Ny kystdirektør

einarvikarset FotoSvein Arne OrvikEinar Vik Arset er ansatt som ny direktør for Kystverket. Med det er han gitt et stort samfunnsoppdrag for kystnasjonen Norge og for bevaringsarbeidet for norske fyr.

Tekst: Ola Sendstad

Einar Vik Arset er i statsråd beskikket til seks år som kystdirektør.

– Når vi nå tilsetter Arset får vi en dyktig leder med gode forutsetninger for å utvikle Kystverket videre som transportetat med ansvar for sjøtransport og sjøsikkerhet, uttalte samferdselsminister Jon Georg Dale.

Arset (42) kommer fra stillingen som rådmann i Ulstein kommune, og har lang erfaring som leder i offentlig sektor. Jeg når ham på telefon mellom møter i travle budsjettdager. Stillingen som kystdirektør er selvfølgelig et bredt ansvar, men vi er selvfølgelig mest opptatt av fyr og frivillighet. Arset ser fram til samarbeidet med Norsk Fyrhistorisk Forening.

– Det engasjementet som frivillige viser gjennom daglig dugnadsinnsats er imponerende. Alt tyder på at Fyrhistorisk Forening og Kystverket har funnet en bærekraftig modell som gjør det mulig å bevare viktige landemerker for vår stolte kysthistorie, som samtidig åpner for ny bruk av fyra, sier den påtroppende kystdirektøren.

Som rådmann i en viktig kystkommune har Arset ikke bare forståelse for maritim sektor, men også erfaring med samarbeid mellom det offentlige og frivilligheta:

– Modellen for samarbeid gjennom offentlig eierskap og frivillig drift ligner måten norske kommuner også jobber på. Her har vi gode erfaringer. Det faktum at foreningen ble tildelt EUs kulturminnepris i fjor understreker at dette er en velfungerende organisasjon som har tatt tak i ansvaret for vår felles kulturarv på ein forbilledlig måte.

Bedre tilbakemelding er det neppe mulig å få. Foreningens medlemmer gjør virkelig en imponerende innsats, så merk dere dette!

Jeg avslutter med å spørre Arset om han har overnattet på noe fyr eller besøkt noen av Kystverkmusea.

– Jeg har bare overnattet på ett fyr tidligere, men jeg har besøkt Dalsfjord fyrmuseum flere ganger og har stor respekt for det arbeidet som Kystverkmusea gjør landet over.

Det blir nok flere fyrbesøk framover nå.

– Jeg ser fram til et godt samarbeid med foreningen framover, avslutter Arset.

Norsk Fyrhistorisk Forening gratulerer den nye kystdirektøren med jobben og ser selvfølgelig også fram til videre godt samarbeid med Kystverket, med ham bak roret.

Holdningene til Arset angående både foreninga og Kystverkmusea er betryggende etter framleggelsen av et statsbudsjett der føringene fra departementet er uklare for vårt felt. Uklare føringer gjør kystdirektørens jobb og prioriteringer desto viktigere for bevaring av fyra og fyrhistoria. Lykke til Arset! Vi er klar for å gjøre vår del av jobben.

Ola Sendstad er arkitekt og daglig leder for Norsk Fyrhistorisk Forening

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 161 gjester og ingen medlemmer på besøk.