Statsbudsjett 2018

fyrseddelRegjeringen har kommet med sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Hva betyr det for oss?

Tekst: Ola Sendstad

Norges Kulturvernforbund oppsummerer budsjettet som "forventet, i tråd med de politiske føringene fra forrige periode. Et bilde som viser mangel på langsiktighet, helhetlig forståelse og strategi. Rammebetingelsene for kulturvernorganisasjonene er stort sett uendret."

Norsk Fyrhistorisk Forening har arbeidet for å få økt Kystverkets midler til kystkultur. På denne posten er det foreslått en økning fra 10,1 millioner til 10,3 millioner. Det er bra, men ingen virkelig satsning.

I budsjettet står det:

"Kystverket har også ansvaret for arbeidet med kystkultur. Mange av etatens kulturminner er helt eller delvis fortsatt i bruk, enten av Kystverket selv eller av leietakere. Kystverket skal arbeide for å forbedre forvaltning og alternativ bruk av fyrstasjonene. Arbeidet med forvaltningsplaner for og formidlingstiltak på fyrstasjoner skal videreføres i samarbeid med Kystverkmusea. Kystverkmusea er organisert som et nettverkssamarbeid mellom Lindesnes fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre museum, Museum nord og Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark. Kystverkmusea skal dokumentere og formidle etatens historie. Det settes av 10,3 mill. kr til kystkultur i 2018."

Denne budsjettposten er i hovedsak finansiering av Kystverkmusea, men det er også av disse midlene Norsk Fyrhistorisk Forening mottar tilskudd for utvikling av fyr.no og annet kommunikasjonsarbeid.

Utover dette er det lite positivt å se av satsning på frivillighet, kystkultur eller kulturminnevern i budsjettet.

Kulturminnefondet har hovedansvar for tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer som ikke er fredet. Fyrene som eies privat og andre kulturminner i privat eie kan søke støtte fra Kulturminnefondet. Dette fondet er foreslått kuttet med 11,5 millioner.

Riksantikvarens budsjett foreslås kuttet med 2,5 %. Det sender negative signaler om regjeringens prioritering av kulturminnevernet. Flere av de søkbare postene hos Riksantikvaren berøres av kuttet:

Post 71 (Tilskudd til freda kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap) foreslås kuttet med 5 millioner kroner. I beskrivelsen av hvordan dette tilskuddet fordeles er vi glade for å se at "kulturminner på kysten" fremdeles er nevnt som et prioritert område.

Post 72 (Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner) foreslås kuttet med 5 millioner kroner.

Post 74 (Tilskudd til fartøyvern) står uendret på 61,8 millioner.

Post 75 (Tilskudd til fartøyvernsenter) står også uendret på15,7 millioner.

Ingen bedring av momskompensasjon for frivillige organiasjoner 

Momskompensasjon er viktig for flere venneforeninger på fyr. Frivillighet Norge uttaler om budsjettet: "I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 1,35 mrd. kroner til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Det betyr at bevilgningen er justert for forventet lønns- og prisvekst. Dermed får organisasjonene en lavere andel av momsutgiftene kompensert for fjerde år på rad."

Ingen driftsmidler til Norsk Fyrhistorisk Forening

I motsetning til tilsvarende organisasjoner innen frivillig kulturminnevern mottar ikke Norsk Fyrhistorisk Forening noen form for fast støtte til organisasjonsdrift. Dette står også i motsetning til behovet for en felles organisasjon for frivillig arbeid på fyr. Med tanke på den enorme frivillige innsatsen som legges ned på norske fyrstasjoner bør det prioriteres faste driftsmidler til NFHF som samlende, kompetansehevende og koordinerende organisasjon. Fyrstasjonene ligger spredt, men utfordringer rundt bevaring, tilgjengeliggjøring og drift er ofte like fra sted til sted. Dette gjelder fyrstasjoner i statens eie og fyrstasjoner med andre eieformer. Det er mye å hente på en økt satsning på erfaringsdeling i en felles organisasjon. Det vil både gi et mer effektivt bevaringsarbeid og et bedre tilbud til allmennheten. 

Norsk Fyrhistorisk Forening vil fortsette arbeidet for å bedre rammevilkårene for frivillighetens bidrag til bevaring av fyrene og fyrhistoria.

 

Fyr på Farmen

farmen 2039099 7 1490907394401Norsk Fyrhistorisk Forening har bidratt med fyrhistorie til realityserien Farmen på TV2.

Tekst: Ola Sendstad

I sommer tok produsentene bak tv-serien Farmen kontakt med Norsk Fyrhistorisk Forening med forespørsel om å bidra til programmet. I realityserien får deltakerene prøve seg på utfordringer som for mange tilhører fortida. I episoden som ble sendt 18. oktober ble deltakerene utfordret til vedlikehold på Ytre Møkkalasset fyrstasjon i Aust-Agder.

Oppgaven var å grunne og male det nye rekkverket som Møkkalassets venner og Kystverket nylig har fått på plass. Norsk Fyrhistorisk Forening bidro med informasjon til et innslag om fyrenes historie i Norge. Frivillighetens bidrag til at fyrstasjonene er bevart i dag kom også med. Takk til medlem Knut Mørland og styremedlem André Schau som ble intervjuet i serien.

Se videoklippet om fyr på Farmen HER

 

Ny venneforening

Hestskjaret 7Hestskjaret 15Hestskjærets venner arbeider for formidling av Hestskjæret fyr. Enn så lenge har de ingen avtale om bruk av fyret, men det hindrer ikke stor aktivitet og engasjement.

Tekst: Marianne Johnsen

Hestskjærets venner ble stiftet 1. november 2016, 137 år etter at fyret ble tatt i bruk(1879). Mange stiller seg kanskje spørsmålet hva vil vi med ei venneforening som ikke har leieavtale med Kystverket. Det skal sies at da vi tok fatt på venneforeningsarbeidet var vi klar over denne situasjonen, men det skulle så absolutt ikke hindre oss i å ta vare på fyrhistoria og fyret vårt. På lang sikt, kanskje vi får tatt i bruk den nyere delen som ble bygd i 1960. Det er et langsiktig ønske, som vi ikke ser på som urealistisk.

Hva gjør en fyr-venneforening uten fyr?

Hestskjærets venner er en av få venneforeninger i Norsk Fyrhistorisk Forening som ikke har tilgang til noe fyrstasjon, men det stopper oss ikke i å ta fatt på et omfattende arbeid med å samle inn historier om fyrlivet og ikke minst kvinnenes liv på fyret. Vårt æresmedlem, Jorunn Henden, er den siste kvinnen vi vet om som har bodd på Hestskjæret. Hun deler gjerne sine historier fra barndommen sin på Hestskjæret og Halten med oss.

Venneforeningen har satt seg som mål å ivareta og samle historien og om fyret og fyrlivet, ha ”Ramsalte kvelder” der kystkulturhistorie fortelles og vi vil markedsføre oss som ei
forening for alle som liker kystkultur og historie. Vi skal være en sosial arena for unge og gamle. Vi skal ha god aktivitet og med kreative sjeler, vil det bli sant ”fyrliv”.

Hestskjærets venner har hittil laget ei brosjyre og et informasjonsskilt som forteller kort om Hestskjæret. Informasjonsskiltet ble satt opp nå til turistsesongen ute på Honningsøymoloen der fyret kan beskues. Turstier er under planlegging, også her med fokus på fyrets historie. Den kulturelle skolesekken skal også fylles, med formidling av fyrhistorie til barn. Vi i venneforeningen gleder oss til flere aktiviteter framover.

Historie

Hestskjær fyrstasjon var et familiefyr frem til 1943. Da ble det et fritørnsfyr. Flere, kvinner og menn, fra Langøya, Kjønnøya, Ramsøya og Honningsøya som ligger like ved, hadde sitt arbeid der i over 20 år. Det var en farefull arbeidsplass. Vestre Hestskjæret, som fyret står på, er kun 4 meter høy, 100 meter bred og 150 meter langt. For de som bodde der kunne det derfor bli mange dager innendørs når uværet stormet som verst. Bokkassene fra Kystverket var da gode å ha for unge og voksne.

Hestskjæret ligger ved vær-utsatte Hustadvika, og for dem som bodde der var det ofte tøffe forhold. Spesielt kan vi nevne uværet i 1883 som satte fyret ute av drift i tre uker, nedskytingen av hurtigruta ”Irma” og lastebåten ”Henry” og den kjente ”Brosmevinteren” som varte i fem måneder med brosme som hovedrett, siden provianten ikke kom ut til fyret.

Hestskjæret ble automatisert og avbemannet 21.mai 1986.

 

Marianne Johnsen er styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening og første styreleder i Hestskjærets venner.

HER kan du lese mer om Hestskjær fyrstasjon.

 

Istandsetting av Værøy fyr

Varoy Heidi RonningVaroy2 Heidi RonningVærøy fyrstasjon settes nå i stand. Vi håper det snart er klart for ny bruk.

Tekst: Ola Sendstad

I slutten av 2015 fikk Anne-Lise Johnsen leiekontrakt med Kystverket om Værøy fyrstasjon. Problemet var at stasjonen da framsto som en ruin etter en brann. Nå har Kystverket restaurert alt utvendig. Det er ny taktekking, nye vinduer og stasjonen er nymalt. Dette er et enormt løft!

Nå har Johnsen også fått tilsagn på kroner 110 000,- fra Kystverket for innvendig istandsetting. Her er fyrstasjonen fremdeles sterkt preget av brannen. Tilskuddet skal gi et nytt toalett, en ny trapp og istandsetting av ett rom egnet til overnatting. Arbeidet med dette vil igangsettes til våren. Flere prosjekter vil komme etterhvert.

Målet er at fyrstasjonen skal kunne åpnes opp for allmenheten, gjennom ulike arrangement og utleie for overnatting.

Det bor 700 personer på Værøy. Johnsen er tydelig på at dette er vårt felles kulturminne og et vakkert sted. Johnsen har vokst opp på Værøy, men bor nå i Bodø.

Initiativet for å sette istand Værøy fyr har hun tatt sammen med Ståle Johansen og Heidi Rønning. Flere har forsøkt tidligere å få til en ny bruk av fyrstasjonen, men nå er altså istandsettingen godt i gang. Det blir spennende å følge prosjektet videre.

Fra Bodø er Værøy lett tilgjengelig med ferje og Norges eneste rute-helikopter.

HER kan du lese mer om Værøy fyrstasjon

STAVENES FYR 175 ÅR

Stavneset 175AvdukingStavenes fyrstasjonen fyller 175 år. Det måtte feires.

Tekst: Marianne Johnsen

Stavenesets venner hadde i lang tid forbered markeringen som fant sted 27. august. Stor dugnadsinnsats hadde blitt lagt ned. Huset hadde fått mange malingstrøk innvendig og Kystverkets plakater om fyr og fyrliv igjennom tidene, hadde de fått på plass. Uteareal og bygninger skinte i kapp med sola.

Ute på Stavneset var det denne søndagen et yrende folkeliv, og stor aktivitet på hele fyret: Line K. Cansino hadde fotoutstilling i naustet, Bjarne Jensen og Inger Nordhopbakk hadde maleriutstilling oppe i Gammelstua, rebusløp for de yngre fra Futsetra ut til fyret, musikk av lokale musikere og dykkere som dykket rett utenfor naustet. Det skal sies at en lokal dykkerklubb leide fyrstasjonen i mange år, før venneforeningen tok over.


Offisiell åpning av hovedhuset ble markert med et foredrag av Inger Aasen, hvor hun fortalte fyrets historie og om dugnadsånden i venneforeningen.

Kystverkets Chaterine Grebstad , som har tilsyn med Stavenes Fyrstasjon var også tilstede denne dagen. Det ble avduking av informasjonsskiltet som viser farleden/leia utenfor fyret av Ingvar Båtbukt (ei utrolig ildsjel) og av Jan Tore Askevold.

Norsk Fyrhistorisk Forening, Hestskjærets Venner og Kvitholmens Venner var tilstede med gaver til venneforeningen denne dagen.

 

Marianne Johnsen er styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening

HER kan du lese mer om Stavenes fyrstasjon

 

Stor feiring for alle fyr

Norsk Fyrhistoriskforening Tungenes 40Norsk Fyrhistoriskforening Tungenes 34Norsk Fyrhistoriskforening Tungenes 26Norsk Fyrhistoriskforening Tungenes 18Norsk Fyrhistoriskforening Presentasjon av fyr 215. og 16. september feiret Norsk Fyrhistorisk Forening 20-års jubileum og mottagelse av EUs kulturminnepris / Europa Nostra Award. Prisen er tildelt for foreningens langvarige innsats for bevaring og ny bruk av Norske fyrstasjoner.

Tekst: Ola Sendstad

Jubileet med offisiell prisoverrekkelse ble markert på Tungenes fyr i Randaberg kommune. Det var også her foreningen ble stiftet for 20 år siden.

En av stifterene og fremdeles aktivt medlem i foreningen Birger Lindanger holdt en forrykende festtale som raskt og morsomt ledet publikum både gjennom historien til Norges fyr og historen til Norsk Fyrhistorisk Forening. Mens Frankrike er et rike, England er et land, Danmark er en mark og USA er en samling stater, så er Norge, Norvegen, en veg, ei lei langs kysten mot nord, framførte Lindanger. Og for anledningen startet denne leia akkurat på Tungenes og tok oss videre til hvordan fyrene danner et nettverk, som lei, men også i dag som en felles organisasjon i Norsk Fyrhistorisk Forening.

EUs kulturminnepris / Europa Nostra Award er Europas største pris innen kulturminnevern og omtales iblant som "Kulturvernets Oscar". José Alonso Campanero fra Europa Nostra overrakte prisen til styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening Tormod Steen. Campanero har selv engasjert seg i arbeidet for bevaring av fyrstasjoner i Spania og var tydelig imponert over hva man har fått til i Norge. Han uttrykte spesielt hvor viktig det er for ulike lokale intiativ å organisere seg som i Norsk Fyrhistorisk Forening og hvordan juryen i sin vurdering av Fyrhistorisk Forening har lagt vekt på samarbeidet foreningen har fremmet mellom frivillighet og det offentlige. Dette er en modell som mange i Europa kan lære av, siterte han juryen.

Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet Ottar Ostnes, Kystdirektør Kirsti Slotsvik og Regiondirektør i Kystverket Vest John Erik Hagen holdt også festtaler med gratulasjoner der de alle trakk fram viktigheten av samarbeidet for å lykkes med å bevare fyrstasjonene våre. En tydelig stolt Hagen var selv med å stifte Norsk Fyrhistorisk Forening i 1997.

Styreleder Tormod Steen tydeliggjorde at både jubileet og prisen er en honør til alle som arbeider for bevaring av fyr og at Fyrhistorisk Forening skal fortsette å være det naturlige samlingsstedet for all fyrinteresse.

Stavanger Søemandsforenings Shantykor bidro til stemningen på fyret med sine viser.

Båttur til Kvitsøy og regionmøte

På lørdagen var det båttur fra Tungevågen på Tungenes til Kvitsøy. Her ble gjestene delt i to grupper for omvisning i Kvitsøy fyr og i den moderne trafikksentralen til Kystverket. Begge deler virket å falle i smak for det nok helt spesielt interesserte publikumet. I anledning det gode været tok båten en ekstra rundtur rundt Kvitsøy.

Tilbake på Tungenes ble det regionmøte med presentasjoner fra medlemmer som i Rogaland som driver ny bruk av hver sine fyrstasjoner. Presentasjoner fra Vibberodden fyr, Obrestad fyr, Kvassheim fyr, Lille Presteskjæret fyr og Feistein fyr tydeliggjorde bredden i regionen og i foreningen, både i fyr, eierskap, organisering, utfordringer og aktivitet. Med mye diskusjon og spørsmål fra andre medlemmer blant publikum er det tydelig hvor verdifult det fremdeles er å ha en felles arena for erfaringsdeling.

Møtet på lørdagen og to store dager på Tungenes ble avsluttet med en minikonsert av Sølvi Hopland Aemmer som også er driver på Ulvesund fyr.

Jeg antar det ikke bare er undertegnede som siden da har nynnet:

"Seglar du på rød sektor, så ta det litt med ro. Seglar du på grønn sektor, så sjekk i kartet no. Seglar du på kvit sektor, la den vise vei. Da er du i den trygge lei."

Mer informasjon:

EU-kommisjonen og Europa Nostra har tildelt Norsk Fyrhistorisk Forening EUs kulturminnepris / Europa Nostra Award for 2017. Dette er Europas mest prestisjetunge utmerkelse innen kulturminnesektoren.

Norsk Fyrhistorisk Forening er tildelt prisen for sin innsats for bevaring, formidling og ny bruk av norske fyrstasjoner gjennom 20 år.

Fyrstasjonene er en viktig del av norsk identitet som kystnasjon. De har vært avgjørende for utviklingen av norsk handel og kontakt med resten av verden.

Mellom 1974 og 2006 ble alle fyrstasjonene i Norge automatisert og avbemannet. På grunn av de værharde og eksponerte beliggenhetene startet forfallet raskt. De fleste bygningene hadde ikke lenger noen praktisk funksjon og staten iverksatte planer for salg eller rivning av flere av dem.Gradvis utviklet det seg mange lokale initiativ som protesterte og ønsket å få ta vare på og ta i bruk de unike og for dem betydningssterke fyrstasjonene.

I 1997 gikk flere av disse initiativene sammen og etablerte Norsk Fyrhistorisk Forening. I dag fungerer Norsk fyrhistorisk forening som en paraplyorganisasjon for 78 ulike lokale grupperinger som drifter ny bruk på hver sine fyr. Antallet øker fremdeles jevnt.

Fra begynnelsen som spredte initiativ har foreningen utviklet seg til en nasjonal bevegelse med betydelig påvirkning på forvaltningen av disse kulturminnene.

Allmenhetens syn på bevaring av fyr har endret seg betydelig. Fyrferie har blitt et begrep. Hjemmesiden fyr.no har blitt et møtepunkt for en bred fyrinteresse. Arbeidet for denne holdningsendringen trekker juryen fram i sin vurdering av foreningen:

”Norsk Fyrhistorisk Forening sitt engasjement for bevaring av fyr har endret hvordan folk ser disse bygningene som fellesskapets kulturminner.”

”Denne dedikerte organisasjonen har lyktes med å bevare Norges fyrstasjoner som en del av Europas maritime kulturarv. Det er imponerende hvordan de har gjort krevende bevaring mulig gjennom utvikling av små bærekraftige bedrifter på fyrene, som kaféer og overnattingstilbud.”

Styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening Tormod Steen uttaler at prisen er en honnør til alt som er oppnådd, men også en sterk motivator for arbeidet videre.

 

Ola Sendstad er daglig leder i Norsk Fyrhistorisk Forening

HER kan du lære mer om Europa Nostra

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 102 gjester og ingen medlemmer på besøk.