Vil spille fra fyr til fyr

Kvisgaard og Jonassen1 nett

Kråkenes fyr har de siste dagene hatt besøk av to unge skuespillere som har kjent kystlivet på pulsen i håp om å få impulser til sitt nye Jon Fosse-stykke, «Eg er vinden».

De ønsker å dra fra fyr til fyr og vise stykket i 2020.

- Dette var et perfekt sted å hente inspirasjon, og så er det så vakkert her, utbryter Andreas Koschinski Kvisgaard. Sammen med regissør og skuespillerkollega Maud Monceyron Jonassen har han vært på fyrstasjonen like sør for Stad for å sanse vær og vind, hav og bølger og kjenne på ensomhet der landet møter havet.

De to er nyutdannede skuespillere og er store beundrere av dramatikeren Jon Fosse, som selv er et kystmenneske og kommer fra kystbyen Haugesund.

Satser på distrikt

- Spør du meg, så er Fosse den største nålevende dramatikeren, sier Kvisgaard. Han forteller at under oppholdet på Kråkenes etablerte de sitt eget teaterselskap dedikert Jon Fosse, nemlig «Det Norske Fosse-kompani». Under denne fanen vil de dra rundt til fyr og mindre steder og vise Jon Fosses dramatikk. Fosse er opptatt av distriktene, og det er de to nyutdannede skuespillerne også.

- Ved å reise til Kråkenes fyr håpet vi å få noen ideer om hvordan vi skulle utvikle det nye stykket, som foregår i en båt på havet og dreier seg om møtet mellom en pårørende og et selvmordsoffer, forteller Maud Jonassen. Hun legger til at Fosse klarer på forunderlig vis å koble humor til dette dypt alvorlige temaet, og det oppstår derfor en helt spesiell dynamikk i «Eg er vinden». Stykket er basert på Jon Fosses skuespill fra 2008 med samme navn.

Kvisgaard og Jonassen2 nett

  

- Vi kjenner på sårbarheten ved det å være menneske i møte med havet og døden, sier Jonassen, som aldri har vært i Sogn og Fjordane før og synes at opplevelsen av kysten har vært overveldende.

Hinsides

- Å bo på fyret disse fem dagene har vært hinsides all forventning, sier hun. De to har gjort lydopptak og møtt kystnaturen med vidåpne sanser.

- Vi bodde i «Stormhuset» på fyrstasjonen som når driftes av det lokale turlaget. En av dagene var vi til sammen 19 som overnattet der, men det gjorde ingenting, forteller Andreas. Tvert imot så var det hyggelig å kunne senke skuldrene om kvelden og være sosiale med folk som kom fra fjern og nær for å bo på fyret.

- Vi satt til langt på natt og skravla. Så stod vi opp og spiste frokost, tok med oss manuset og dro ut for å jobbe. Vi skrev og leste hver dag.

Han er nysgjerrig på hvordan livet kunne ha vært i og rundt fyrene, og hvordan det må ha vært å sitte der alene. Dette er noe av det de vil ta med seg inn i teateret.

Telt uaktuelt

- Rundt de gamle fyrene og de gamle husene er det en egen stemning. Vi har kjent på atmosfæren og jaktet på historiene om menneskene her. Det hadde vært helt annerledes å bo i telt, ler han.

Andreas Koschinski Kvisgaard og Maud Monceyron Jonassen fullførte begge teaterskolen Westerdahls Oslo Act i fjor. I sitt første år som som frilansere har de hatt viktige roller i «Ingen er homo i 2. divisjon» og reiser kommende høst på prestegårdsturne med Fosse-stykket «Natta syng sine songar». De har blant annet spilt teater på Hans Olav Brenners prestegård i Snertingdal.

Snart står fyrene for tur, om de to begeistrede dramatikerne får det som de vil.

Heidi Eikremsvik

jonfosse tomkolstad nett

 

Registrer deg i Frivilligregisteret

fyrseddel

En viktig endring for ordningen med momskompensasjon for i år, er pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle mottakere, også underledd og aksjeselskap. Alle organisasjoner må være registrert innen søknadsfristen 1. september 2019.

Kulturdepartementet har vedtatt ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner. Forskriften trådde i kraft 01.01.2019, og gjelder fra søknadsåret 2019. For mer informasjon, se ny forskrift på lovdata https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600, og informasjon om høringen på regjeringen sine nettsider. Mer informasjon vil også bli lagt ut på våre nettsider i løpet av kort tid.

Søk i god tid

Frivillighetsregisteret blir administrert av Brønnøysundregistrene, og dere finner mer informasjon om registrering her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/registrering-i-frivillighetsregisteret-samordnet-registermelding/ . Vilkår for registrering finner dere i Frivillighetsregisterloven. Det må tas høyde for saksbehandlingstid i Brønnøysundregistrene, og registrering bør derfor gjøres i god tid før søknadsfristen om momskompensasjon.  

Markerer Verdens fyrdag

33690981 10155407302357793 7711513385107456000 o

Vi oppfordrer alle fyrvenner til å markere Verdens fyrdag 18. august!

Dette er en fin måte å markere fellesskap med alle som bryr seg om å ta vare på fyr både i Norge og verden over. 

Landsstyret i Norsk Fyrhistorisk Forening samles på Alnes fyr ved Ålesund og inviterer til markering i det nye kultursenteret i bakken ved fyret søndag 18. august. Velkommen dit, gjerne i bunad!

Utsira fyr vest av Haugesund arrangerer fyrdager samme helgen! Fyret er 175 år i år, så de har jubileumsfeiring samtidig, fra 15.8. til 18.8. 

De har også fått tillatelse av Kystverket til å ha den opprinnelige sveipen tent i to år, som ledd i et reiselivsprosjekt. Sveipen tennes 15. august, på dagen 175 år siden tvillingfyrene på Utsira ble tent!

Heidi Eikremsvik

 

Slik får dere moms tilbake

moms l

Norsk Fyrhistorisk Forening og venneforeninger som er medlem hos oss kan få momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet etter søknad. Det er NFHF som søker på vegne av venneforeningene.

av Jostein Korsnes

Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

Underledd skal søke gjennom sitt sentralledd. Det vil si at venneforeningene kan søke gjennom Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) sentralt.
Søknadsfristen for sentralleddet er 1. september hvert år. Venneforeningene må sende inn årsmelding og revidert regnskap for fjoråret til NFHF per post eller e-post innen 1. august 2019. Regnskap fra underledd med totale driftskostnader på under 5 millioner kan revideres av en valgt revisor. Resten må bruke statsautorisert, autorisert eller kommunerevisor.

NFHF søker såkalt "forenklet modell"

I forenklet modell er det de totale driftskostnadene som er grunnlaget for søknaden både for sentralledd og underledd.
Kompensasjon ytes bare for utlegg til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten.
Venneforeningene må være registrert i Frivillighetsregistret.

 Kort oppsummert:

1. Må være medlem i frivillighetsregisteret

2. Årsmelding og revidert årsregnskap for 2018 sendes inn til Norsk Fyrhistorisk Forening innen 1. august 2019.

3. Fyll ut skjemaene https://lottstift.no/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-fra-underledd-DK-under-5millNOK-til-sentralledd-forenkla-NN.doc eller https://lottstift.no/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-fra-lokalledd-til-sentralledd-forenkla-modell-NN.xlsx

Hvis venneforeningen har driftskostnader på mer enn 5 millioner kr sendes følgende https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/informasjon-om-revisjon/

4. Oppgi kontaktperson til venneforeningen.

5. Oppgi kontonummer til venneforeningen.

Send dokumentasjonen til NFHF per post eller e-post innen 1.august 2019 til:

Norsk Fyrhistorisk Forening
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer om forenklet modell på Lotteri- og stiftelsestilsynets egne nettsider.

Les mer om informasjon m revisjon her.

Her oppsummeres ofte stilte spørsmål om ordningen.

 

En fyrentusiast av de sjeldne

Henriette nett

Torsdag 23. mai ble en uforglemmelig dag for vår egen Henriette Skjæveland. Da ble hun tildelt Ildsjelprisen i Farsund for sin innsats for fyrsaken både for Søndre Katland fyr og Markøy fyr.

Vår nestleder i Norsk Fyrhistorisk Forening har sitt daglige virke i Farsund kommune. Likevel kaster hun seg inn i kampen for å berge fyr som naturkreftene og tidens tann prøver å ødelegge. Hun får også ros for sitt varme engasjement i lokalmiljøet.

«Selv om det er på bakgrunn av din innsats for Katland fyr du mottar denne prisen, er det helt på sin plass å legge til at du også sprer godt humør og glede gjennom jobben din i Farsund kommune. Til slutt lar du oss imponere over at innsatsen din også strekker seg utover kommunegrensene, i forbindelse med Markøy fyr ytterst i Lyngdals skjærgård», sa Sparebankstiftelsen SRbanks representanter Anne Lise Aukland og Øyvind Håheim da de delte ut prisen.

Mange godord

Den består i 25.000 kroner, som går til Søndre Katland fyr, og et kunstbilde av Anita Tjemsland. Det hører også med til historien at bankstiftelsen har besluttet å gi ytterligere 50.000 kroner til det samme fyret. Prisen tildeles både på grunn av dugnadsinnsatsen Henriette legger ned, og på grunn av måten hun videreformidler fyrets historie på.

Vi gratulerer Henriette med prisen, og er stolte over å ha en så engasjert nestleder i foreningen vår!

Heidi Eikremsvik

Tale for HS

Terningen er blitt pilot

 

Terningen1beh

 

Terningen fyr i Trondheimsleia er blitt valgt ut som pilotprosjekt for utarbeidelse av forvaltningsplan for fyrstasjoner som ikke er fredet.

I den forbindelse var representanter fra Kystverket og Kystverkmusea i mai på befaring av alle bygg og uteområder. Venneforeningen og Hitra kommune var også representert. Terningens venner gleder seg til fortsettelsen. I sommer skal også huset og annekset pusses opp utvendig, forteller Terningens venner på fyrets Facebook-side.  

I 1997 ble det utarbeidet en verneplan for fyrstasjoner. 83 fyr ble da fredet. Alle fredede fyrstasjoner skal ha en forvaltningsplan. Disse er nå utarbeidet, og ligger på Kystverket sine sider. I 2001 bestemte Stortinget at alle norske fyr skulle avbemannes og automatiseres.

Kulturhistorisk verdi

Også fyrene som ikke er fredet, vil få forvaltningsplaner. Kystverket eier 114 fyrstasjoner, fortalte Frode Pilskog under Fyrseminaret på Hitra og Frøya i mars, et samarbeid mellom Kystverkmusea og Norsk Fyrhistorisk Forening. Pilskog er særlig opptatt av fyrenes kulturhistoriske verdi, og har bakgrunn som arkeolog.

Terningen3Terningen fyr, midt i værutsatte Trondheimsleia, er altså nå blitt valgt som pilotprosjekt for ikke-fredete fyrstasjoner. Fyret ligger i Hitra kommune, som leier ledfyret av Kystverket. Det er mulig å overnatte her. Fyret har en egen venneforening som står for alt vedlikeholdet. Leieinntektene er med å finansiere vedlikeholdsutgiftene.

Vent til det løyer

Blåser det kuling eller mer, anbefales ikke folk å ta turen til fyret, som ble opprettet i 1833. Det ble automatisert i 1986 og avbemannet i 1991. Fyret står om lag 1,2 km sørvest for Jøsnøya. 

Heidi Eikremsvik

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 102 gjester og ingen medlemmer på besøk.