SKANSEN FYR

altVed utløpet fra Skansebassenget og båthavna til Trondhjems Seilforening kneiser et hvitt tårn. Tårnet er nylig oppusset av Trondheim havn. I fyrlista identifiseres dette som nr. 418400, Skansen løp, østre. Noen havnefyr forekommer i fyrbøker og oversikter over større fyr, men de to havnefyrene i Trondheim (også fyr på Lademoloen, fyrlista nr. 416500) har tradisjonelt ikke vært regnet med blant disse, tross sin klassiske fyrfasong.

Les mer …

FREMGANG FOR FYRET PÅ FLATØYA

altArbeidet med å vedlikeholde og reparere fyrbygningene på Store Flatøya (Steigen kommune, Nordland) skrider frem, takket være god dugnadsinnsats. En viktig forutsetning for å kunne ta imot arbeidsstokken og ta fatt på arbeidet, har vært å sikre landgang (ved hjelp av ny flytebrygge). Et mål for venneforeningen – og et krav fra Direktoratet for naturforvaltning – har vært å gjøre fyret lettere tilgjengelig for allmennheten. Med brygga er en viktig brikke falt på plass. 14.-16. mai samles fyrvennene til første dugnadshelg i 2010, med nøgda av oppgaver å ta fatt på.

Les mer …

KVASSHEIM - ET BESØKSMÅL PÅ JÆRSTRENDENE

altFriluftsfyret Kvassheim (Hå kommune, Rogaland) tar form. I 2004 skrev Jæren friluftsråd under en forvaltningsavtale med Kystverket. Siden da har friluftsrådet hatt ansvar for planlegging, rehabilitering, tilrettelegging og drift av fyret.

Les mer …

BILDESPILL OM FYR PÅ LOFOTMUSEET

altBesøkende på Lofotmuseet vil få oppleve at muséet er ett av Kystverkmusea – etatsmuseene til Kystverket. Lofotmuseet viser nå bildespillet ”Glimt frå fyr” av Randi Storaas, som hadde premiere på Sunnmøre Museum i Kulturminneåret 2009. Her møter vi dem igjen på lerretet: de som planla, bygde og dreiv fyrstasjonene på norskekysten.

Les mer …

UTVÆR - ABSOLUTT RAUDT I VEST

altI Solund kommune (Sogn og Fjordane) har ein drøfta utvegar for å få ny bruk av fyrhuset på Utvær. Ei arbeidsgruppe med interesserte partar har sett på korleis samarbeid kan auke bruk og besøk på Utvær.

Les mer …

PENGEMANGEL FORSINKER ÅPNING AV LYNGØR

Åpningen av betjentboligen ved Lyngør fyr (Tvedestrand kommune, Aust-Agder) som turisthytte må utsettes grunnet pengemangel og tidsnød. Etter planen skulle åpningen skje 21. august i år. Nå blir det ikke adgang for allmennheten før i 2011.

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 156 gjester og ingen medlemmer på besøk.