AMERIKADAG PÅ LINDESNES

altKristi Himmelfartsdag (torsdag 13. mai) er det Amerikadag på Lindesnes fyr. Bakgrunnen for dette arrangementet er historisk. Mange mennesker i Spangereid kommune, som også ellers på Agder, har eller har hatt et nært forhold til Amerika. Utvandringen var stor, og fremdeles lever det mange i distriktet som har hatt korte eller lengre arbeidsopp­hold i USA. Den kulturelle arven, i form av byggestil, møbler og amerikanske biler, har også satt sitt preg på området.

Les mer …

DUGNAD PÅ AGDENES

Foreningen Agdenes Fyr hadde en omfattende arbeids- og dugnadshelg på fyret (Agdenes kommune, Sør-Trøndelag) i begynnelsen av mai. Totalt 12 medlemmer deltok, og 2 kom innom på et kort besøk. Overnattinga skjedde i tomannsboligen, og i tillegg til mye arbeid ble det også rom for sosialt samvær.

Les mer …

SKANSEN FYR

altVed utløpet fra Skansebassenget og båthavna til Trondhjems Seilforening kneiser et hvitt tårn. Tårnet er nylig oppusset av Trondheim havn. I fyrlista identifiseres dette som nr. 418400, Skansen løp, østre. Noen havnefyr forekommer i fyrbøker og oversikter over større fyr, men de to havnefyrene i Trondheim (også fyr på Lademoloen, fyrlista nr. 416500) har tradisjonelt ikke vært regnet med blant disse, tross sin klassiske fyrfasong.

Les mer …

FREMGANG FOR FYRET PÅ FLATØYA

altArbeidet med å vedlikeholde og reparere fyrbygningene på Store Flatøya (Steigen kommune, Nordland) skrider frem, takket være god dugnadsinnsats. En viktig forutsetning for å kunne ta imot arbeidsstokken og ta fatt på arbeidet, har vært å sikre landgang (ved hjelp av ny flytebrygge). Et mål for venneforeningen – og et krav fra Direktoratet for naturforvaltning – har vært å gjøre fyret lettere tilgjengelig for allmennheten. Med brygga er en viktig brikke falt på plass. 14.-16. mai samles fyrvennene til første dugnadshelg i 2010, med nøgda av oppgaver å ta fatt på.

Les mer …

KVASSHEIM - ET BESØKSMÅL PÅ JÆRSTRENDENE

altFriluftsfyret Kvassheim (Hå kommune, Rogaland) tar form. I 2004 skrev Jæren friluftsråd under en forvaltningsavtale med Kystverket. Siden da har friluftsrådet hatt ansvar for planlegging, rehabilitering, tilrettelegging og drift av fyret.

Les mer …

BILDESPILL OM FYR PÅ LOFOTMUSEET

altBesøkende på Lofotmuseet vil få oppleve at muséet er ett av Kystverkmusea – etatsmuseene til Kystverket. Lofotmuseet viser nå bildespillet ”Glimt frå fyr” av Randi Storaas, som hadde premiere på Sunnmøre Museum i Kulturminneåret 2009. Her møter vi dem igjen på lerretet: de som planla, bygde og dreiv fyrstasjonene på norskekysten.

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 164 gjester og ingen medlemmer på besøk.