UTVÆR - ABSOLUTT RAUDT I VEST

altI Solund kommune (Sogn og Fjordane) har ein drøfta utvegar for å få ny bruk av fyrhuset på Utvær. Ei arbeidsgruppe med interesserte partar har sett på korleis samarbeid kan auke bruk og besøk på Utvær.

Les mer …

PENGEMANGEL FORSINKER ÅPNING AV LYNGØR

Åpningen av betjentboligen ved Lyngør fyr (Tvedestrand kommune, Aust-Agder) som turisthytte må utsettes grunnet pengemangel og tidsnød. Etter planen skulle åpningen skje 21. august i år. Nå blir det ikke adgang for allmennheten før i 2011.

Les mer …

TORBJØRNSKJÆR - DET VÆRHARDE FYRET

altUnder overskriften DET VÆRHARDE FYR i Hvaler Bygdebok gjengir forfatteren Inger Jensen minner fra fyrstasjonen på skjæret utenfor Hvaler (Østfold). Selv om nok beskrivelsen ”værhard” passer på svært mange av fyrstedene langs kysten, vil mange være enige i at Torbjørnskjær er i en liten særklasse. I Riksantikvarens verneplan for fyrstasjoner beskrives stedet slik: ”Stasjonen har vanskelige landingsforhold og det brukes i dag ofte helikoptertransport”.

Les mer …

SOMMERPLANER FOR SLETTNES

Museene for kystkultur og gjenreisning IKS, avdeling Gamvik museum, skal sommeren 2010 ha driftsansvar, vertskap og kafé på verdens nordligste fastlandsfyr, Slettnes fyr i Gamvik kommune (Finnmark).

Les mer …

NY FYRHAGE PÅ BUHOLMRÅSA?

altLeieavtalen om bruk av Buholmråsa fyr (Osen kommune, Sør-Trøndelag) er forlenget med 10 nye år. Avtale­partene er Kystverket (eier) og Sætervika Handel AS (forvalter). Det har vært god interesse for å leie seg inn på fyrholmen på sørsida av havstykket Folda, og medfølgende båt gjør stedet attraktivt for hobbyfiskere.

Som ved mange andre fyrstasjoner var det også på Buholmråsa hagebruk. Det var to inngjerdete hager, foran både fyrmesterboligen og assistentboligen. Gjerdene ble revet på 1990-tallet, i forbindelse med avbemanningen av stasjonen. I dag står bare fundamentene til gjerdestolpene igjen (se bildet). Innenfor gjerdene vokste blant annet prydplanter, bærbusker og rabarbra. Nå ønsker forvalterne å rehabilitere hagene. Det vil kreve oppsetting av nytt gjerde, først og fremst for å verne plantelivet mot vær og vind ut mot storhavet. Fyrforvalterne forbereder en henvendelse til Kystverkets regionkontor i Midt-Norge i sakens anledning.

SESONGOPNING PÅ ULLA

altI påska var det sesongopning på Ulla fyr med nyoppussa stover, gang og kjøkken. Det var rekord på oppmøte, første påskedag var det mellom 160 og 180 gjestar innom for å kjøpe seg kaffi og vaflar, og for å sjå korleis det hadde blitt. Alle meinte det hadde blitt fint, og at tilbakeføring til opprinnelege fargar på veggane var vellukka. Det var også kunstutstilling med akvarellar av Margit Haram, kunstnar med lokal tilknyting, som også var glad for det store oppmøtet.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 169 gjester og ingen medlemmer på besøk.