BJØRNØYA FYR UTEN FYRVENNER?

altPlanene om å etablere en venneforening for Bjørnøya fyr (Bodø kommune, Nordland) har stått i stampe i flere år. Direktoratet for naturforvaltning kjøpte i 2005 fyrstasjonen av Kystverket. Bodø kommune påtok seg samme år det formelle forvaltningsansvaret for bygningene på fyrstasjonen. Planen var at organi­seringen av den videre driften skulle foregå gjennom en interesseorga­nisasjon, Bjørnøyas Venner. Hovedoppgaven til organisasjonen skulle være å forestå opprusting av bygningsmassen, styring og drift av allmennhetens bruk av anlegget, samt ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av nødvendige tiltak. Miljøvernminister Helen Bjørnøy åpnet sommeren Bjørnøya fyr som et ”friluftsfyr”.

Les mer …

DUGNAD PÅ RUNDE

altÅlesund-Sunnmøre Turistforening driv sjølvbetent turistforeiningshytte i den nyaste fyrvaktarbustaden (17 senger) på Runde fyr (Herøy kommune, Møre og Romsdal). Foreininga driv tilbodet gjennom dugnad..Siste dugnadshelga i vår på Runde er 16.-18. april. Arbeid som skal utførast, er mellom anna vårreingjering, lufte/skifte sengkle, rydding, maling, kalking, nye vindskeier på uthus og kollager, diverse snekkararbeid, dotømming osb. Dersom det er nokon som kan tenkje seg ei dugnadshelg, er dei hjarteleg velkomne. (Sjå nettsidene til Ålesund-Sunnmøre Turistforening for informasjon om overnatting og påmelding). Vandrarheimen på Runde opnar 1. mai. 

Les mer …

FORTELJINGAR OM FYR

altEitt viktig føremål for Norsk Fyrhistorisk Forening er å ta vare på forteljingane om fyra. Desse forteljingane er ein del av den immaterielle kulturarven vår.

Eit einstemmig Storting vedtok i 2007 å tilrå UNESCOS konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Ifølge konvensjonen (frå 2003) er kulturarv meir enn objekt og høgreiste monument. Kulturarven er òg munnlege tradisjonar, utøvande kunst, skikkar og sedvane, ritual, feiringar, kunnskap og dugleik, tradi­sjonar og levande uttrykk som er nedervd gjennom generasjonane.

Les mer …

FYRET PÅ ANDEN REHABILITERT

altKystverket Nordland har gjennomført rehabilitering av fyrbygningen på Anda fyrstasjon i Øksnes kommune. Arbeidene har vært omfattende, og Kystverkets "fyr-lag" har stått for rehabiliteringen, som er gjennomført med svært godt resultat.

Anda fyr er det siste av vel 200 bemannete fyr som er bygd i Norge, og er også det eneste som hadde elektrisk strøm fra starten. Fyret ble opprettet i 1932 og automatisert og avfolket i 1987. Fyrbygningen er modernisert, men har mange opprinnelige bygningselementer bevart.

Les mer …

NETTSIDER MED FYRBILDER

altEt av NFHFs medlemmer, fotografen og friluftsmannen Lars Verket, har lagt ut mange fyrbilder på nettet. NFHF har fått adgang til å bruke Lars’ bilder i NFHF-sammenheng, noe vi er svært glade for. Lars har fotografert de fleste fyrene – landskaper, fyr og fyrdetaljer – langs kysten av Telemark og Agder, og han deler med glede opplevelsene sine med andre fyrinteres­serte. Han tar også gjerne imot kommentarer til bildene.

Gå inn på nettstedet http://www.flickr.com/photos/larsverket/ for nærblikk på Søndre Katland (bilde, Farsund kommune, Vest-Agder) og andre fyr i sør.

Les mer …

HANDLINGSPROGRAM FOR KYSTVERKET 2010-2019

altKystverket (KV) har lagt frem sitt handlingsprogram for perioden 2010–2019. Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i Kystverkets rolle som samferdselsetat, og presenterer etatens fagområder, status og mål i den aktuelle perioden. Handlingsprogrammet er lagt ut på Kystverkets nettsider, og kan leses i sin helhet der.

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 148 gjester og ingen medlemmer på besøk.