BUHOLMEN FYR - ELDRE ENN SITT RYKTE?

altBuholmen fyr ved Brønnøysund (Nordland) kan være eldre enn sitt rykte, skal en tro et gammelt sjøkart.

Les mer …

ENNO EIN DAG FOR FEIRING AV FYR!

alt  Kulturminnedagen 2010 er søndag 12. september. Årets tema er ”Nytt liv i gamle minne”!

 

Kulturminnedagen skal bidra til å skape forståing og interesse for kulturminne og kulturmiljø. Arrangementa skal vise mangfaldet i kulturarven vår: historiske monument, verneverdige bygningar, gjenstandar, bygningsmiljø, kulturlandskap og handverk.

Les mer …

PÅSKEKRIM FOR FYRVENNER

altI Johan Theorins bok "Nattefokk" (2009) er en fyrmesterbolig på Öland åsted for flere generasjoner mord og mysterier. "Nattefokk" er den andre boka fra Theorin i en serie på fire kriminalromaner fra Öland. Boka fikk prisen Glassnøkkelen for beste skandinaviske kriminalroman i 2008.

Les mer …

LESESTOFF OM KALSHOLMEN

På nettsida LESESTOFF (under NYTT, se også hurtigknapp) vil vi etter hvert legge ut artikler og andre tekster om fyr. Dagens tekst er en artikkel om en skoletur til fyrstasjonen på Kalsholmen i 1932. Artikkelen er tidligere trykket i Meløy Historielags årbok nr. 5.

Les mer …

STORE FYRDAGER I 2010

altFor fyrforvaltere og fyrvenner er det særlig to dager i 2010 som peker seg ut som viktige dager for å hedre fyrene, historien og ny bruk: Den internasjonale fyrdagen og Kystens dag.

Les mer …

FYRET PÅ FEISTEINEN - EIN PILOT I SØRVEST

altI samband med arbeidet med forvaltningsplanar for dei freda fyrstasjonane har Kystverket vald ut éin stasjon i kvar av Kystverkets regionar til ”pilot”-stasjon. Innanfor Kystverket Vest, med hovudkontor i Haugesund, er det fyret på Feisteinen (Klepp kommune, Rogaland) som skal vere piloten. Feisteinen vert såleis truleg det første fyret i dette området med eigen forvaltningsplan.

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 112 gjester og ingen medlemmer på besøk.