PÅSKETUR TIL SKONGSNESET

altSkongenes fyr (Vågsøya, Sogn og Fjordane) tek imot så vel dagsturistar som overnattingsgjester i påska (som også elles). Ei vandring ut til fyret tek om lag 1 time frå bilveg, med jamn gange. Triveleg å vandre i godt lag med familie og vener!

Les mer …

FINN ET FERIEFYR - RAS NUNGWI

altPå nordspissen av Zanzibar fant vi Ras Nungwi fyrstasjon. Fyret ble etablert i 1881. Dagens tårn som ble bygt i 1926, er 46 m høyt, hvitt, firkanta og tredelt. Fyret er i drift og har karakter Fl w 5s – hvitt blink hvert 5. sekund. Fyret og området rundt er stengt for allmenheten. Flott fyr, men med behov for vedlikehold.

Les mer …

HISTORIEFORMIDLING PÅ FYR

Kystverkets arbeid med forvaltningsplaner for de fredete fyrstasjonene skrider frem. På et møte i Oslo 5. mars presenterte Kystverket, i samarbeid med Kystverkmusea, idéer til en plan for formidling av fyrhistorie, som del av en forvaltningsplan. Et sentralt punkt i denne formidlingen kan bli skilt (infotavler, bilder) som skal gi besøkende på hvert fyr et innblikk i historien om fyret. Som deltaker på møtet uttrykte NFHF ønske om at prosjektet vil utvikle løsninger som (helt eller delvis) kan brukes også på andre fyrstasjoner enn de som er fredet.

Les mer …

Fyr til fyr i kajakk i Østfold

alt10-årsjubileet til Fredrikstad Kajakklubb skal markeres med flere arrangement i 2010. Styret håper blant annet å få til en padletur i Hvaler-skjærgården med middag og overnatting på Homlungen fyr (bilde) i september.

Les mer …

SESONGÅPNING PÅ OBRESTAD

altSøndag 7. mars åpnes kulturprogrammet for 2010 på Obrestad fyr. Det skjer med SJOKOLADESØNDAG. Den som besøker fyret denne dagen, kan få smake på Sjokoladepikens herlige retter, og lytte til opplesning av forfatteren Helene Uri.

Les mer …

NY BRUK AV TRÆNA FYR?

alt20. august 2009 inviterte Polarsirkelen friluftsråd til dagsseminar på Træna om mulig videreutvikling av Træna fyr (Træna kommune, Nordland). Deltakere på møtet var blant annet Kystverket Nordland, Træna kommune, Rana Turistforening, Helgeland Regionråd og Helgeland museum, Nesna kystlag og Trænafestivalen.

Træna fyr (på Søholmen) ble opprettet i 1877, og automatisert og avbemannet i 1974. Hovedbygningen er av stein, med rødt jerntårn på toppen. Lyktehuset er fjernet, og sveipet er erstattet med led-lampe.

 Kystverket kan tenke seg å leie ut fyret, og vil kunne bistå med kunn­skaper og arbeidstegninger ved en evt. restaurering.

Træna fyr er et viktig kulturbygg i kommunen og også i Helgelands-regionen. Det er enighet om ønsket om å få ny bruk av fyret, med adgang for allmennheten. En mulighet er utleie etter turisthytteprinsippet, under ledelse av Rana Turistforening.

Turistforeningshytte fra 2013?

Av en artikkel i Rana Blad 21. august 2009 fremgår det at Rana Turistforening ligger an til å overta driften av Træna fyr som turistforeningshytte. For ny bruk av fyret er det også viktig med lokal forankring på Træna, og at lokalbefolkningen trekkes inn. Derfor vil turistforeningen, sammen med kommuneledelsen i Træna, ta initiativ for å etablere et turlag på Træna, som ei undergruppe til Rana Turistforening.

Fyret består av gamle bygninger som krever renovering både inn- og utvendig. Kystverket vil fortsatt stå som eier, og stå for det ytre vedlikeholdet. Innrednings­arbeidet vil utgjøre husleia for fyret. I tillegg til selve fyrtårnet av stål, består fyret av fyrvokterbolig i to etasjer i solid stein, for både fyrvokteren med familie, fyrassistent og reserveassistent. Kaianlegg og båtnaust er det også ved fyret. Ved fyret var det dessuten 20 rorbuer som ble feid på havet under en storm i 1901.

”Det er ikke undertegnet noen avtale ennå. Dette blir en langvarig prosess. Saken skal behandles i Rana Turistforening, men målsettingen er at fyret kan åpnes som turisthytte i 2013 – gjerne før, hvis vi klarer det”, sa lederen for Rana Turistforeing, Robert Bjugn, til Rana Blad i 2009.

I 1913 åpnet Det Helgelandske Dampskibsselskab den første turistruten på Helgeland, hvor blant annet Træna inngikk. Gjenåpning av Træna fyr i 2013 ville være en god markering av hundreårsminnet for turisttrafikken på Helgelandskysten.

Siste: 2. mars 2010 ble det arrangert møte på Træna om mulig ny bruk av Træna fyr. Det er i løpet av vinteren etablert ei lokal gruppe av Rana Turistforening på Træna, med tanke på videre utvikling i saken.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 105 gjester og ingen medlemmer på besøk.