FYR PÅ VILLE VEGER

altI forbindelse med automatisk konvertering av fyrposisjoner til Google-kartet har det dessverre oppstått en del feilplasseringer. Av kartet fremgår det for eksempel at Andenes fyr (Nordland, bildet) nå ligger midt i tettbebyggelsen på Andenes. Nyholmen fyr i Bodø er flyttet fra Nyholmen og ut i innseilinga vest for havna. Det stemmer selvsagt ikke. Posisjonene for de innlagte fyrene vil bli kontrollert og korrigert. Deretter fortsetter vi med innlegging av de fyrene som ennå ikke er kartfestet.

Forteljingar om fyr

altMange menneske har mange minne frå fyr, anten etter eit arbeidsliv, eller gjennom oppvekst eller frå besøk. I nokre høve vert det ei bok av slike minne, i andre høve kjem det ei lita forteljing eller ein liten artikkel. 

Les mer …

Personlig vindrekord for Ask på Makkaur fyr

altOppsummeringen etter stormen Ask i slutten av januar viser store herjinger. Høyeste vindstyrken – 27 sekundmeter (full storm) – ble målt av apparatene på Makkaur fyr (Båtsfjord kommune, Finnmark). De største materielle skadene ble imidlertid registrert i Lofoten. Der brant et gammelt fiskemottak i Ballstad ned til grunnen, med lagervarer for flere millioner kroner. Flere hustak ble revet av, og båter ved kai ble nærmest totalskadd.

Grasrotandelen 2010

alt

Det første året med Grasrotandelen er forbi. Frivillige lag og foreninger i Norge fikk utbetalt tilsammen 210 millioner kroner via Grasrotandelen i 2009. Til nå har over 520 000 spillere funnet sin grasrotmottaker.

Vi håper at NFHFs fyrforeninger har grepet sjansen, og meldt seg inn i Frivillighetsregisteret for å kunne motta grasrotandeler. Og vi håper selvsagt også at mange spillere har valgt, eller vil velge, en frivillig fyrforening som sin mottaker.

Norsk Tipping melder at det ennå er mange spillere som ikke har valgt sin mottaker. Det er også mulig å bytte mottaker når som helst - og så ofte du vil – dersom du vil støtte arbeidet innenfor de lokale fyrforeningene.
 
Les mer om Grasrotandelen under STØTTE.

Kultursesongen starter på Ryvarden

altSundag 7. mars kan ein på Ryvarden fyr (Sveio, Hordaland) få vere til stades på ein konsert med klassisk musikk, spela av unge musikarar. Galleri- og kafésesongen 2010 står også for døra.

Konserten 7. mars er i hovudsak retta mot barn og unge, og er basert på Sergei Prokofievs "Peter og ulven".  Konsertane (2) er i samarbeid med lokalt dukketeater og forteljaren Ole Reistad. Aktørane fokuserer på ein intim atmosfære og nærhet, og skal på Ryvarden gjere konsertane til heilt spesielle familiearrangement.

I år startar ein opp med å opne ny kunstutstilling med eit spennande arrangement lørdag 13. mars. Førstemann ut denne sesongen er Olaf Storø, som til denne utstillinga har samarbeid med forfattaren Anne B. Ragde.

Meir informasjon og program for opninga av utstillinga på nettstaden til Ryvarden Kulturfyr (www.ryvarden.no).

Betjentboligen på Skomvær renovert

altKystverket har tatt et viktig steg i arbeidet for rehabilitering av Skomvær fyrstasjon, ytterste utpost utenfor Røst i Lofoten (Nordland). Til vedlikehold av 7 fyrstasjoner i Norge ble det bevilget kr. 10 mill. i den såkalte "Tiltakspakken" i 2009. Ved en intern fordeling i Kystverket ble det avsatt kr. 4 mill. til renovering av Skomvær fyrstasjon. Her følger Kystverkets korte rapport om tiltaket.

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 99 gjester og ingen medlemmer på besøk.