Generelt om støtte

Økonomisk støtte 
 
Tilskudd fra ulike støtteordninger, offentlige etater og privat næringsliv er viktig for restaurering, vedlikehold, prosjekter og aktiviteter knyttet til fyrstasjoner.

Viktige bidragsytere er:

  • Kommune
  • Fylkeskommune
  • Norsk kulturminnefond
  • Norsk kulturråd
  • Fond, legater og stiftelser
  • Banker og forsikringselskaper
  • Ulike bedrifter
  • Den kulturelle skolesekken
  • Tippemidler

 

En god søknad kan være helt avgjørende for å få tilskudd. Bruk god tid og søk råd og hjelp hvis du ikke har erfaring. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan. Store prosjekter kan med fordel deles opp i delprosjekter, og det kan være en fordel å dele finansieringen på flere bidragsytere. Det er viktig å ta dugnad med som egenandel i budsjettet og finansieringsplanen.   

De fleste tilskuddsytere har egne kriterier for tildeling. Ta kontakt med tilskuddsyter for nærmere opplysninger, råd og hjelp hvis nødvendig.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 185 gjester og ingen medlemmer på besøk.