Velkommen til Norsk fyrhistorisk forening

Norsk fyrhistorisk forening arbeider for bevaring gjennom ny bruk av norske fyrstasjoner. Vi er en interesseorganisasjon for drivere av nedlagte fyrstasjoner og et ideelt nettverk for alle som er interessert i fyropplevelse og fyrhistorie. Vi organiserer 80 lokale initiativ på like mange fyr.

På fyr.no kan du finne informasjon om alle norske fyr, lese nyhetssaker og følge organisasjonens arbeid. Ta kontakt for nye initiativ, spørsmål eller medlemsskap.

snyheter
fyrhistorisk-seminar-2019Kystverkmusea, Norsk Fyrhistorisk Forening og Stiftelsen Sula fyr inviterer til seminar, landsmøte og jubileumsfeiring - en total fyrhelg - 29. - 31. mars 2019 på Hitra og Sula. Tekst: Ola...
prosjektstotte-til-fyr-2019Styret i Norsk Fyrhistorisk Forening behandlet på styremøtet 15.01.2019 søknader om prosjektstøtte for norske fyr 2019. Tekst: Ola Sendstad Etter gave fra Sparebankstiftelsen...
97-609-i-mva-kompensasjonLotteri- og stiftelsestilsynet har nå fordelt mva-kompensasjon til frivillige organisasjoner. Kroner 97 609,- er utbetalt til Norsk Fyrhistorisk Forening. Kompensasjonen er videre fordelt med en...

 

ned test