Sør-Trøndelag

KJEUNGSKJÆR FYRSTASJON

Beliggenhet: Ørland kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1880
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1987.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Utleie og arrangementer gjennom Kjeungen Kystlag
Hjemmeside: Kjeungen Kystlag

Tekst og bilder: Riksantikvaren

 
 


Kjeungskjær fyrstasjon ligger på et lite skjær utenfor Ørlandet. Fyret er et 20, 6 m høyt, åttekantet betongtårn. Lykten er plassert på taket og fyrtårnet ble forhøyet i 1906. Naustet står tett inntil tårnet. Interiørene er i hovedtrekk bevart med blant annet en leilighet med seks sovekabiner. Den originale, franske optikken er i funksjon. En støpt vei og bro går langt utover i sjøen til landingen.
Landingsforholdene er brukbare i godt vær. Fyrstasjonen ligger i et område som er fuglelivsfredet etter lov om naturvern.Kjeungskjær er en meget særpreget fyrstasjon, og anlegget har stor miljøbetydning for Uthaug havn rett innenfor.

NFHF Forum

 

ned test