Operasjon Kaldt hav på Store Torungen

Fyrforvalter Knut Mørland på Store Torungen fyr utenfor Arendal måtte iverksette Operasjon Kaldt hav onsdag 10. februar da havisen gjorde livet på fyret vanskelig. Mørlands korte oppsummering bringer også tankene hen til tidligere fyrbetjening som opplevde lignende isforhold før automatiseringens tidsalder, og var nødt til å forholde seg til dem, uten å kunne forlate sin post.

Les mer …

Vinterdugnad på Ulla

Ullafyrets venner har kalla inn til dugnad for å føreta nødvendig oppussing av fire rom: to stover, kjøkkenet og gangen i fyrboligen. Desse var sist måla på 80-talet, og var difor måla i nokså skarpe og ”grelle” fargar. No i 2010 blir dei måla om att i dei autentiske fargane Kystverket brukte å kjøpe inn til måling av opphaldsromma på fyra.

Det har møtt godt med folk på dugnadane som har vore kvar laurdag, oftast har det vore mellom 8 og 12 personar som har møtt.

Oppussinga skal vere ferdig til sesongstart, som etter tradisjonen er Palmesøndag. Då skal fyrboligen stå klar med lyse, lette og nyoppussa rom for å ta imot gjestane i sommarsesongen.

Skidag på Kvitholmen

Bjarne Smørholm melder at det i 2010 vart arrangert skidag på Kvitholmen fyr på Hustadvika. Det er ikkje kvart år der er forhold for slikt, men da var det snø nok. Han seier han ikkje er sikker på om det er første gongen nokon går på ski der ute, men det er i alle fall første gongen det er arrangert skirenn.
Det var 16.januar 2010 at 15-16 personar, ungar og vaksne, tok skiene i båten og sette kursen mot Kvitholmen fyr. Der ute vart det arrangert både hoppkonkurranse og langrenn i strålande ver. Etterpå vart det grilla pølser, og både store og små storkosa seg.
Det var veldig godt å få seg ein tur dit ut på denne tida av året, då aktiviteten på fyra elles ikkje er så stor. Men ”tidens nye fyrvaktarar” er allsidige brukarar av fyra, og dette vart opplevd som eit veldig positivt påfunn. Det er vel vanskeleg å tenkje seg ein fast tradisjon av dette, men skulle ver og føre innby til det, så var det mange som uttrykte ynskje om å gjenta skigåing i raud, grøn og kvit sektor fleire gonger.

Førstemann gjennom verdens første fyrløype

altIvar Soknes fra Trondheim ble førstemann som gjennomførte fyrløypa ”Fyr til fyr i Fosen”. Med listerbåten ”Livet” passerte han 23 løypeposter (18 fyr, 1 tåkeklokke, 3 lykter og 2 varder) på trøndelagskysten mellom 8. juli og 1. august 2009. Mellom postene tok han også en avstikker til Forbundet Kystens landsstevne på Vega, så det ble noen utseilte mil i tillegg til løypas 280. Les Ivars egen flotte fortelling om fyrreisen i Kulturminneåret!

Jakter gamle ord for nye generasjoner

altSjømerkene langs kysten er og har vært viktige vegvisere for fiskere og sjøfolk, i uminnelig tid. Som kjære barn med mange navn har også merkene sine lokale navn og nevninger. I Norsk Fyrhistorisk Forening vil vi ta vare på de lokale ordene, og videreføre bruken for nye generasjoner. Send gjerne inn melding til foreningen om navn og nevninger på merker i leia. Se også avisartikkel i Fiskaren med omtale av tiltaket. 
 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 198 gjester og ingen medlemmer på besøk.